Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hvem tar feil?

Stortinget påla i 2018 regjeringen å sette ned et utvalg for å gjennomgå private aktører innen offentlig finansierte velferdsytelser. Et halvt år før utvalget leverte sitt arbeid hadde regjeringen avgrenset utvalgets mandat til ikke å ta stilling til hvorvidt det er riktig å bruke private aktører i velferden i større, mindre eller ingen grad, bare hvordan bruken kan gjøres «mer effektivt».

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production