Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sp, EU og Polen

30. august nådde EUs kvotemarked en ny milepæl: Det kostet for første gang mer enn 60 euro å slippe ut ett tonn CO2. Det tilsvarer 615 norske kroner, som er litt mer enn vår egen CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor, som er på 590 kroner. Kvotemarkedet fungerer ved at antall utslippskvoter gradvis reduseres, slik at kvoteprisene øker, og utslippene dermed tvinges ned. Hittil i år har kvoteprisen nesten doblet seg, fra 32 euro 1. januar til dagens rekordhøye 60 euro. Før forrige stortingsvalg var kvoteprisen bare en tiendedel av i dag, 6 euro.