Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vi har ikkje råd til daud natur!

Kva betyr det å verne natur, når ein nasjonal laksefjord blir til ei søppeldynge straks nokon vil sprenge ut koppar frå fjellet? Har Noreg lært av historia når samisk kultur berre er verdt å verne når det ikkje ligg eit anna tilbod på bordet? Vi veit at det hastar å ta klima og miljø på alvor, då kan ikkje naturen tape lokale kampar berre fordi nokon kjem med pengar.