Du kan bla til neste sideBla med piltastene

«Ekspertutvalg»?

Torbjørn Furulund, bransjedirektør for helse og velferd i NHO Service og Handel påsto i et innlegg (18. august) at overskuddet hos (de private velferds-) bedriftene er på moderate 5,3 prosent. De 5,3 prosentene er imidlertid driftsmarginen, ikke avkastningen på egenkapitalen, som er det bedriftsøkonomiske målet for profitt. Jeg ba så Furulund (21. august) om å begrunne hvorfor han mener det er riktig å sette driftsmarginen = overskuddet. Hans innlegg (25. august), var ikke et svar på mitt spørsmål, men en panegyrisk hyllest av flertallet i utvalget. Men et ekspertutvalg som skal utrede om det er superprofitt i den statsfinansierte private velferdssektoren, og som bruker driftsmargin som om det er det samme som profitt – fortjener ikke betegnelsen ekspertutvalg.