Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det store pensjonsranet fra offentlig ansatte i arbeid

Staten fortsetter å stjele store beløp fra offentlig ansatte som står i jobb etter fylte 67 år. Realiteten er at for hver måned vi fortsetter i jobben, inndras mer og mer av vår innbetalte og opptjente tjenestepensjon – noe Statens pensjonskasse omtaler som «pensjonsinnskudd». Årsaken til dette «ranet» er at et flertallsvedtak i Stortinget i 2010 førte til at en uforståelig pensjonsreform for offentlig ansatte trådte i kraft fra 1. januar 2011.