Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Når oljeventyret er over, må brønnene på havbunnen tettes. Det vil koste flere hundre milliarder:

Roper ut om rådyr ryddesjau

ELDREBØLGEN KOMMER: Ekofisk-feltet i Nordsjøen er bare ett av mange felt hvor brønner etter hvert må plugges når de ikke lenger anses drivverdige. Stat og skattebetalere må ta en stor del av regninga. FOTO: MARIE VON KROGH Marie von Krogh

PLUGG: Etter oljefesten kommer bakrusen. Sintef-forsker Harald Linga advarer om en regning på 800 milliarder kroner.

Oljeeventyret har gitt Norge formidable inntekter. Men når oljealderen ebber ut de kommende tiårene, følger det med en formidabel ryddejobb, sier Sintef-forsker Harald Linga.