Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Arbeiderpartiet vil avvikle NDLA. Nå slutter også Høyre seg til kritikken av læremiddel-prosjektet:

– Tar fra lærerne valgfrihet

KRITISK: Stortingsrepresentant Turid Kristensen (H) mener det fylkeskommunale samarbeidet Nasjonal digital læringsarena (NDLA) reduserer lærernes valgfrihet.

Turid Kristensen (H) mener fylkenes læremiddel-samarbeid skaper en usunn konkurransesituasjon. – Jeg er stolt over det vi har fått til, svarer daglig leder i NDLA.

– Nasjonal digital læringsarena har ikke vært bra for digitaliseringen av den videregående skolen i Norge, sier stortingsrepresentant Turid Kristensen (H).

De siste ukene har Klassekampen skrevet flere saker om digitale læremidler og det fylkeskommunale prosjektet NDLA (Nasjonal digital læringsarena), som leverer åpne og fritt tilgjengelige læringsressurser til den videregående skolen.

Blant annet har Forleggerforeningen, med direktør Heidi Austlid i spissen, uttalt at den fylkeskommunale satsingen på digitale læremidler i videregående skole hindrer konkurranse.

– Hindrer mangfold

Mandag tok Ap-politiker Torstein Tvedt Solberg til orde for å avvikle hele prosjektet.

Nå får han altså støtte fra det største regjeringspartiet.

Selv om Kristensen ikke tar til orde for å avvikle NDLA, er hun sterkt kritisk til det fylkeskommunale samarbeidet om læringsressurser.

– Dette er et system som hindrer mangfold og innovasjon, og det skaper en usunn konkurransesituasjon som medfører at norske lærere får sterke begrensninger i sin frihet til å velge læremidler, sier Kristensen.

Det er tilsynelatende tverrpolitisk enighet om at NDLA ikke fungerer optimalt.

Sigurd Trageton er daglig leder i NDLA. Han ønsker ikke å gå i debatt med norske politikere, men understreker at han er godt fornøyd med det arbeidet som er blitt gjort med utviklingen av digitale læremidler.

– Jeg er stolt over det vi har fått til, sier han.

– Enkelte mener NDLA er til hinder for en fri og mangfoldig læremiddelutvikling?

– Jeg vil si at vi representerer et innovativt offentlig initiativ. Det skjer nå et taktskifte hvor digitale læremidler blir stadig viktigere i skolen, og jeg mener vi har bidratt positivt til denne utviklingen på flere områder, sier Trageton.

Rogaland har evaluert

Han viser til at alle de norske fylkene som står bak NDLA, som er samtlige utenom Oslo, bruker rundt 75 til 80 prosent av sitt totale innkjøpsbudsjett for læremidler i markedet.

– NDLA er også et innkjøpssamarbeid, og vi bruker omtrent 50 prosent av vårt tildelte budsjett til å kjøpe tjenester fra private leverandører, herunder teknologi og læremidler. Totalt sett går den største delen av fylkenes budsjetter til kjøp i markedet, sier han.

Trageton viser også til at Rogaland fylkeskommune så seint som i 2018 gjorde en kost/nytte-vurdering av sin deltakelse i NDLA.

– I saksutredningen kom det fram at NDLA-samarbeidet resulterte i flere læremidler totalt enn hva fylkeskommunen kunne forvente å skaffe for samme budsjett uten et NDLA, sier Trageton og legger til:

– Her har Rogaland fylkeskommune gjort en slik evaluering som Torstein Tvedt Solberg i Ap etterlyser. Og de har altså funnet ut at det er mest lønnsomt å fortsette deltakelsen i NDLA.

Sigurd Trageton

Brukes i norske fengsler

Trageton understreker videre at det fylkeskommunale samarbeidet har medført utvikling av digitale læremidler av god kvalitet.

– Vi har gjort en svært omfattende brukerundersøkelse blant norske lærere som bekrefter nettopp det. Samtidig har vi også ambisjoner om bli bedre enn vi er i dag.

NDLA spiller også en rolle når det kommer til sosial utjevning, påpeker Trageton.

– Vi er blant annet blitt et attraktivt tilbud innen fengselsundervisningen, fordi vi har skaffet de innsatte samme tilgang på digitale læremidler som elevene i den videregående skolen har, sier han.

Trageton nøler ikke med å kalle NDLA både innovativt og unikt og viser til internasjonale priser og oppmerksomhet fra utlandet.

– Vi representerer et nytenkende fylkeskommunalt samarbeid som sikrer at offentlige investeringer forblir i det offentlige rom.

Turid Kristensen, som sitter i utdanningskomiteen for Høyre på Stortinget, er ikke like overbevist om hvorvidt NDLA spiller en positiv rolle i det norske læremiddelmarkedet.

– Har gitt marsjordre

«NDLA sikrer at offentlige investeringer forblir i det offentlige rom»

SIGURD TRAGETON, DAGLIG LEDER I NDLA

Hun frykter at samarbeidet vil tvinge norske lærere til å måtte velge NDLAs digitale løsninger på bekostning av andre.

– Det gjør at vi tar fra lærerne en valgfrihet de er nødt til å ha.

– Høyre har sittet med regjeringsmakt siden 2013. Hvorfor har dere ikke grepet inn overfor NDLA tidligere?

– Vi har gjort noe, men er ikke kommet i mål. Vi vedtok en digitaliseringstrategi for skolene i 2017 og har fulgt opp med en handlingsplan i 2020, hvor vi også har tiltak nettopp for å styrke både innovasjon, mangfold og kvalitet i utviklingen av nye læremidler.

Nå må fylkeskommunene ta grep, slår Kristensen fast.

– Jeg mener vi nå har gitt dem en tydelig marsjordre. Dette er kommunisert i strategi og handlingsplan, og fylkeskommunene får hvert år penger til fornyelse av læremidlene i skolen. Dessuten må skolene nå få kjøpe inn de læremidlene de ønsker, både papir og digitalt. Her må de få stå helt fritt uavhengig av hva NDLA kan tilby, sier hun.

Ønsker å stimulere

Mandag uttalte Ap-politiker Torstein Tvedt Solberg til Klassekampen at «Høyreregjeringens interesse for digitalisering framstår mest som et innsparingsprosjekt».

Det avviser Kristensen kontant.

– Dette er bare tull. Vi mener at skolene og lærerne selv skal avgjøre hva slags læremidler som er best for dem og deres elever. Vi har for eksempel satt av 450 millioner kroner til den teknologiske skolesekken og gitt støtte til utvikling og innkjøp av digitale læremidler. Nettopp fordi vi ønsker å stimulere til økt utvikling, kvalitet og mangfold i de digitale læremidlene.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production