Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Økt fattigdom blant innvandrerbarn

RAPPOR: Barn med innvandrerbakgrunn utgjør over halvparten av alle barn i familier med vedvarende lav inntekt. Trenden fortsetter i feil retning, ifølge en ny rapport. Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har det på kort tid vært en dobling av barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt. I 2019 hadde 6 av 10 barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt innvandrerbakgrunn. Dette er en økning fra 39 prosent i 2006. Nesten ni av ti barn med bakgrunn fra Syria, og nesten åtte av ti barn med bakgrunn fra Somalia bodde i lavinntektsfamilier i 2019. Til sammenligning gjelder dette kun ett av ti barn i familier med bakgrunn fra India eller Bosnia-Hercegovina.©NTB