Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Tidligere LO-leder Gerd Kristiansen sitter i styret til den nye Eternistiftelsen:

Styrer vikarbyråstiftelse

LO-TOPP: Gerd Kristiansen var tillitsvalgt i en årrekke i Fagforbundet og som LO-leder. Her fra 2017, da hun snart skulle slutte som LO-leder, med papp­eskene klare på kontoret. FOTO: SIV DOLMEN

OMSTRIDT: Bemanningsfirmaet Eterni har laget en veldedig stiftelse. Med på laget har de fått Gerd Kristiansen. – Dette er et forsøk på hvitvasking, sier fagforeningsleder Joachim Espe.

Eterni er et Bergensbasert bemanningsbyrå. Med en omsetning på over en halv milliard kroner er de blant de ti største bemanningsfirmaene i landet.

I vår lanserte de en egen stiftelse – Eternistiftelsen – som har som formål å støtte «de som trenger litt ekstra støtte på vei inn i arbeidslivet».

For en bransje som i lang tid har ligget i konflikt med deler av fagbevegelsen, gjorde de et aldri så lite skup da de fikk med seg tidligere LO-leder Gerd Kristiansen i styret.

– Det handler om det alle snakker om for tida – utenforskap. Når Eterni valgte å sette av midler til å drive en stiftelse som skal hjelpe folk som ikke kommer seg inn i arbeidslivet, synes jeg det er verdt å bidra, sier Kristiansen.

Tror på prosjektet

Gerd Kristiansen var LO-leder fra 2013 til 2017. I dag sitter hun blant annet som styreleder i Norsk Folkehjelp og i styret for Tankesmien Agenda, i tillegg til den nye posisjonen i Eternistiftelsen. Hun har tro på stiftelsens arbeid.

– Alle vil ha flere i arbeid, men arbeidet er veldig fragmentert. Systemet må dra mer sammen, og det kan stiftelsen bidra til, det tror jeg fullt og fast på, sier hun og legger til:

– Vi har startet med å få til et samarbeid med Nav i Oslo. Nav sliter med å finne arbeidsplasser til folk. Der har Eterni en fordel ved at de er ute på veldig mange arbeidsplasser.

Omstridt bransje

Hos mange tillitsvalgte i LO står bemanningsbransjen lavt i kurs.

Fellesforbundet, LOs største forbund i privat sektor, vedtok på landsmøtet sitt å jobbe for å avvikle bransjen i sin nåværende form. Kristiansen mener ikke det er til hinder for stiftelsesarbeidet.

– De er nå der, og de brukes av norske bedrifter. De forbundene som organiserer den typen arbeidstakere som bemanningsbransjen leier ut, organiserer også i bemanningsbransjen, sier Kristiansen og fortsetter:

– Bemanningsbransjen er ingen ideell løsning for norsk arbeidsliv. Jeg tror de alltid kommer til å være der, men i tillegg til og ikke som erstatning for faste ansatte.

«Hvitvasking»

Joachim Espe, leder av Bygningsarbeidernes Fagforening i Oslo, som er del av Fellesforbundet, mener Kristiansen burde trekke seg fra styret.

– Bemanningsbransjen er et viktig hinder for at folk kan få seg fast jobb. Det å lage en slik stiftelse virker som et hjelpeløst forsøk på å hvitvaske bransjen, sier han.

Han mener bemanningsfirmaer gjør det vanskelig å sikre faste jobber og å ha kontroll med arbeidstida, og at de bremser fagorganisering.

– At Kristiansen stiller opp på dette, er uforståelig. Hun burde vite bedre hvordan bemanningsbransjen fungerer som en brekkstang mot det organiserte arbeidslivet, sier Espe.

– Hun mener stiftelsen kan gjøre positivt arbeid for å få flere i jobb?

– Jeg tror hun lar seg bruke uten å få mye resultat ut av det, sier Espe og legger til:

– Det er mange mer fornuftige måter å bruke kreftene på for å bedre forholdene i arbeidslivet. Jeg har ingen tro på at en stiftelse i regi av bemanningsbransjen skal kunne bøte på skaden de selv gjør.

Separat stiftelse

Kristiansen avviser at hun er med på å «hvitvaske» bemanningsbransjen.

– Det har ikke vært i mine tanker. Jeg sitter i et styre som er underlagt et selskap som driver bemanningsutleie, ikke i styret i bemanningsselskapet.

– Eterni ble i sin tid brukt for å skaffe bemanning til firmaet Sekkingstad, mens de LO-organiserte ved bedriften var i streik for å få tariffavtale. Hva tenker du om det?

– Dette må du spørre Rune Myrseth i Eterni om, ikke meg som sitter i styret i en stiftelse under Eterni.

Vil «snu bunken»

Rune Myrseth, grunnlegger av Eterni, sier ideen til stiftelsen kom da de feiret jubileum.

– Da tenkte jeg at det var en fin anledning til å snu bunken, at de bakerst i køen skal få en mulighet. Om vi skulle gjort noe slikt inni Eterni, ville noen mene at det bare var for å tjene penger. Derfor opprettet vi en stiftelse med formål om å hjelpe noen, sier han.

«Det handler om det alle snakker om for tida – utenforskap»

Gerd Kristiansen, tidligere LO-leder og nåværende styremedlem i Eternistiftelsen

Myrseth er veldig fornøyd med å få med seg Kristiansen på laget.

– Med den erfaringen og bakgrunnen hun har, var hun godt egnet. Hun har allerede bidratt masse, det er kjempepositivt at hun er med.

– Vil stiftelsen bidra til å styrke Eternis omdømme?

– Ja. Alle som vil bidra med noe positiv til samfunnet, har et ønske om at det skal gi et godt omdømme. Stiftelsen har samme navn som bedriften fordi mange i Eterni kommer til å bidra med dugnadsarbeid i stiftelsen, være mentorer og hjelpe folk ut i arbeid, sier han.

Myrseth opplever ikke noen sterk konflikt med fagbevegelsen.

– Jeg tror vi har færrest negative saker av alle bemanningsbyråer. Jeg skjønner at fagbevegelsen er negativ til bransjen, men det henger sammen med kontraktene, sier han og legger til:

– Faktum nå er at de fleste hos oss er fast ansatte, med stillingsprosenter opp mot 100. Jeg tror man heller burde bruke kreftene opp mot det offentlige, som er eksperter på deltidsstillinger, gjerne ned mot 5 prosent og lavere.

Når det gjelder Sekkingstadkonflikten, betoner Myrseth at Eterni er opptatt av å følge arbeidslivets spilleregler.

– Om vi leverer personell, leverer vi ikke som erstatning for noen som er i streik. Det er vi nøye med, sier han.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production