Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forsiktighet

  • Nato skal mandag vedta en ny strategi fram mot 2030. Generalsekretær Jens Stoltenberg har varslet at den i tillegg til sentrale spørsmål om sikkerhetstrusler og stormaktsopprustning, vil handle om klimaendringer og nettangrep. I det ligger en idé om at Natos rolle og mandat kan bli utvidet. Dessuten ligger det an til at militæralliansen kan utvide sitt geografiske nedslagsfelt i takt med at Kina i stadig sterkere grad pekes ut som en fiende av USA. Det er ventet at landets president Joe Biden vil peke på Kina som den store trusselen mot global sikkerhet og stabilitet, i tillegg til at han vil vise til menneskerettighetsbrudd og mangel på demokratiske verdier.
  • Den siste uka har Biden revidert og utvidet forgjenger Donald Trumps presidentordre som forbyr amerikanere å investere i en rekke kinesiske selskaper. USAs ønske om å stanse kinesisk teknologiutvikling forklares med sikkerhet, men handler også om å sikre at de amerikanske teknologiselskapene beholder sin dominerende posisjon. Planen er å få de øvrige Nato-landene med på en Kina-offensiv. Men ikke alle har samme interesser som USA, og flere land har de siste ukenes avsløringer av at amerikanerne har overvåket europeiske toppolitikere friskt i minne.
  • Dessuten har det blant USAs allierte gradvis vokst fram en gryende erkjennelse av at USA er uforutsigbart, ikke minst etter valget av Donald Trump til president. Som vi har skrevet på denne plass tidligere, har Erna Solberg så langt lagt seg på en tilbakeholden linje i en militær opprustning i Sør-Kina-havet. Like tilbakeholden er ikke dagens regjering når det kommer til å gi amerikanerne et historisk fotfeste på norsk jord, som del av den nye tilleggsavtalen med USA. Sverre Lodgaard skriver i Dagsavisen denne uka at vi risikerer at USA fra sine norske enklaver vil drive operasjoner vi ikke vet hva går ut på. Vi vil heller ikke ha innsikt i hvilke regionale eller globale strategier operasjonene inngår i. Den geopolitiske situasjonen er i bevegelse. Det burde tilsi forsiktighet, ikke nye avtaler vi ikke overskuer konsekvensene av.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production