Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Advarer mot en svekkelse av Stortingets kontrollmuligheter:

Angriper hysj-kultur

KONTROLLKAMERATER: Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen og Martin Kolberg advarer mot å innskrenke Stortingets mulighet til å kontrollere regjering og forvaltning.

HEMMELIG: To Arbeiderparti-sluggere går ut mot «et mønster av hemmelighold» på Stortinget.

I flere saker har stortingsflertallet, bestående av regjeringspartiene og Frp, strammet inn overfor kontrollorgan oppnevnt av Stortinget for å drive kontroll med regjeringen.