Du kan bla til neste sideBla med piltastene

IEAs oljestopp-rapport påvirker ikke LOs og NHO ønske om å åpne nye oljefelt:

Superlobby får oljebråk

AVSTAND: Direktør i NHO Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik holder døra åpen for oljeleting i sin nye industri og energi-plattform. Det møter motbør både fra miljøbevegelsen og venstresida. FOTO: FARTEIN RUDJORD

TIL KAMP: Det var jubelstemning på lanseringen av LO og NHOs industri- og energiplattform. Men miljøbevegelsen kvesser knivene mot oljeplanene.

«Fantastisk», «utrolig viktig» og og et par «halleluja.» Lovordene spratt veggimellom under LO og NHOs felles lansering av den nye industri og energiplattformen i går.

Plattformen, som det tidligere bare har blitt offentliggjort deler av, har store ambisjoner for norsk industri og energipolitikk i 2030, og legger føringer hele veien til 2050.

LO og NHOs plan er at kraftkapasiteten skal effektiviseres, oppgraderes og bygges ut for å legge til rette for de grønne næringene. Norge skal bli en stor aktør blant annet innen havvind, batteri, blå og grønn hydrogen, karbonfangst og lagring, og dessuten styrke prosessindustrien innen 2030.

Ingen nevnte IEA-funnene

Ved å gjøre oljeproduksjonen reinere gjennom elektrifisering av sokkelen med kraft fra land, skal oljenæringen videreutvikles, ifølge plattformen.

Samtidig mener både LO og NHO at det er rom for å lete etter og åpne nye oljefelt.

«Etterspørselen etter olje- og gass vil holde seg på et nivå som gir grunnlag for å investere i forlengelsen av eksisterende felt, så vel som nye feltutbyggingsmuligheter,» skriver de i plattformen.

Her konkluderer de stikk motsatt av Det internasjonale energibyrået (IEA), som nylig lanserte en rapport som sier at det ikke er rom for å åpne noen nye oljefelt hvis verden skal nå 1,5 gradersmålet.

Rapporten har sendt sjokkbølger inni norsk oljedebatt, men under lanseringen av LO og NHO-plattformen snakket ingen om elefanten i rommet. Verken forbundsledere, NHO-topper, Jonas Gahr Støre (Ap) eller olje- og energiminister Tina Bru (H) nevnte den på framleggingen. Ei heller er konklusjonene nevnt i plattformen.

Får grønn motbør

Den unngåelsen har miljøbevegelsen merket seg.

– IEA-rapporten burde ha gjort det umulig å lukke øynene for at tida for ny oljeleting er forbi. Jeg tror mange unge føler seg ført bak lyset av LO når de fortsetter å jobbe for oljeinteresser på denne måten, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom (NU).

Hun mener det brygger opp til hard konflikt mellom miljøbevegelsen og LO hvis de fortsetter ned denne ruta.

– Det har tatt lang tid å bygge bru mellom fagbevegelse og miljøbevegelse. Dette bryter ned tilliten. Når LO oppfører seg som oljelobbyister, risikerer de å miste en hel generasjon medlemmer av klimaengasjerte ungdommer sier Woie.

LO-leder Peggy Følsvik mener derimot at plattformen viser at fagbevegelsen og klimaungdommen er på lag.

«Dette bryter ned tilliten»

THERESE HUGSTMYR WOIE, LEDER I NATUR OG UNGDOM

«LO har bidratt til å fremme ambisiøse mål for reduserte utslipp. For 5 år siden tok LO-lederen opp spørsmålet om vi burde sette en ambisjon om null utslipp i petroleumssektoren i 2050. Da fikk vi sterke reaksjoner fra ledere i oljeselskapene. I fjor ble det målet som en samlet næring satt opp som mål. Jeg mener vi også i denne plattformen tar ansvar for vi går i riktig retning», skriver hun i en e-post til Klassekampen.

– Har IEA-rapporten vært diskutert i arbeidet med plattformen?

«Nei, den kom etter at rapporten var ferdigstilt. IEAs rapport er først og fremst en beskrivelse av de omfattende endringene vi må skape i forbruket globalt og også her hjemme. Jeg vil si vi med denne plattformen har forslag til tiltak og satsinger som stemmer godt overens med IEAs rapport», skriver Følsvik.

Venstresida er kritisk

LO-lederen er klar på at IEA-rapporten ikke får betydning for plattformens konklusjon om at det er rom for å fortsette å lete etter olje.

«Det er viktig å være klar over at det IEA legger fram er ett mulig veivalg mot målet om null utslipp i 2050, eller som de selv skriver: ‘Dette er beskrivelsen av en mulig vei – ikke beskrivelsen av veien’», skriver Følsvik.

«Superlobbyen» bak plattformen planlegger å fortsette samarbeidet for å få målene sine gjennom. På veien er det mange som må overbevises, for NU er ikke de eneste som er misfornøyd med plattformens oljepolitikk. Naturvernorganisasjonene Greenpeace og World Wildlifefund er harde i kritikken. I en felles pressemelding omtaler de oljedelen av planen som «utdatert før den er lagt fram».

Også på venstresida er skuffelsen stor over at oljepolitikken ikke legges om.

– Storstilt utbygging av nye olje- og gassfelt lar seg bare gjøre dersom verden skroter Parisavtalen, sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant i SV.

Nestleder i Rødt Marie Svene Martinussen stemmer i.

– De ser ut til å tro at norsk olje og gass på magisk vis er bedre for verden enn annen olje og gass. Det er farlig for klimaet og for dem som jobber i olja, fordi det hindrer at vi kommer i gang med nødvendig omstilling, sier hun.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production