Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forskere og industrien er ikke enige om hvorvidt Norge bør følge IEA-råd og stanse ny oljeleting:

Tror ikke på oljesmell

KAN BLI HISTORIE: Det internasjonale energibyrået sier det ikke vil være rom for nye olje- og gassfelt etter 2021 hvis verden skal nå klimamålene. Her fra Ekofisk, som i 1969 ble det første feltet i produksjon på norsk sokkel.FOTO: MARIE VON KROGH Marie von Krogh

MYK LANDING: Stans i utdelingen av nye oljefelt vil ikke være dramatisk for norsk økonomi, mener forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå.

Det internasjonale energibyråets (IEA) veikart for en nullutslippsverden i 2050 har skapt heftig debatt i Norge. Rapporten slår fast at det ikke er rom for å åpne nye olje- eller gassfelt etter 2021 – utover dem som allerede er oppdaget og under utvikling – hvis verden skal nå målet om maks 1,5 graders global oppvarming.