Du kan bla til neste sideBla med piltastene

CO2-avgift på fisk?

I NRKs Nyhetsmorgen 3. mai ble det opplyst at prisen på storfekjøtt ville øke med omtrent fem kroner per kilo med innføring av en CO2-avgift. Det ble ikke sagt noe om fisk i programmet. Mye av norsk oppdrettsfisk blir sendt til Kina for filetering, og så tilbake til Norge. Den viktigste grunnen til det er at det er veldig mye billigere å filetere fisk i Kina enn i Norge. Den negative påvirkningen av klimaet som den lange transporten medfører, har ingen innvirkning på prisen. Jeg vil be regjeringen svare på om den vil innføre en CO2-avgift på fisk som sendes til Kina for filetering, og så tilbake til Norge.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production