Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kunnskapsvegringen

Ola Tunander viser 6. mai til at fødselsraten blant hankinesere sank fra 2015. Han er ikke villig til å sette seg inn i tallmaterialet: Raset i Øst-Turkestan (Xinjiang) fra 2017 til 2019 er av en helt annen størrelse. I de to årene sank fødselsraten i Kina med 15 prosent, i Øst-Turkestan med 50 prosent. Var utviklingen blant hankinesere i Øst-Turkestan om lag som i resten av Kina, var raset i uighurbefolkningen mye større. Tunander nekter konsekvent å forholde seg til kunnskap: Uighurer i eksil er upålitelige. ASPI diskretiseres som finansiert av amerikansk våpenindustri, men han nevner ikke at dette utgjør mindre enn 1 prosent av finansieringen.