Du kan bla til neste sideBla med piltastene

En utfordring

  • «Det er naudsynt med ein refleksjon over kva slag høgara utdanningssystem vi bør og vil ha», skrev professor emeritus Rune Slagstad i Dag og Tid fredag. Over seks sider leverer han ti teser om utviklingen av norsk høyere utdanning, med sveip innom både fjern og nær samtid: fra venstrestaten, via sosialdemokratiske reformer og nyliberalt tankegods til dagens markedsteknokratiske ideologi med vekt på målstyring, effektivisering og fusjoner. Slagstad har lenge vært opptatt av oppløsningen av skillene mellom profesjonsutdanningene og universitetene, med økende grad av akademisering. Han vier også et besøk til nedleggelsen av lærerutdanningen på Nesna, som er et resultat av fusjonsiver, akademisering og manglende politisk kontroll.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production