Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hundrevis av lederjobber blir borte

NY MODELL: De fleste av landets 350 kirkeverger må få nye arbeidsoppgaver når Den norske kirke gjennomfører en gigantisk omstrukturering de nærmeste årene. Et utvalg foreslår at Den norske kirke blir organisert i folkevalgte organer, kalt prostifellesråd. Ifølge flertallet i utvalget skal disse ha arbeidsgiveransvar for samtlige ansatte i lokalkirka. I dag er det rundt 350 kirkelige fellesråd. De fleste av disse lederfunksjonene vil i den nye modellen bli borte, skriver Dagen. – Vi har i hele prosessen vært innforstått med at en slik omorganisering vil bety færre på dette ledernivået. Det er en naturlig konsekvens, sier leder Martin Stærk i Norges kirkevergelag til avisa.©NTB

Build env: production, running in production mode, Sanity: production