Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Gransking

  • Onsdag kjem Koronakommisjonens rapport. Kommisjonen blei sett ned av helseminister Bent Høie (H) for å gjera ei uavhengig evaluering av styresmaktenes handtering av koronapandemien. Ein gammal travar i norske sjukehus blei peikt ut til å leia arbeidet. Kommisjonens leiar Stener Kvinnsland er tidlegare direktør ved Helse Bergen og styreleiar for Oslo universitetssjukehus (OUS), og har såleis vore med på å bygga opp ein del av det som etter pandemiens brutale prøvingar no skal gjennom ei uavhengig evaluering.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production