Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Høyre når stadig nye bunnmål i politisk kommunikasjon.

The nasty party

Mens underbemanning er en alvorlig utfordring i barnehager og på sykehjem, har Høyre ansatt minst 20 mennesker som jobber bare med kommunikasjon. Ifølge NRK er det avsatt 12,3 årsverk til kommunikasjon i Høyre stortingsgruppe. Disse kommer i tillegg til de fem årsverkene som er øremerket digital kommunikasjon, og de 1,2 årsverkene som jobber med å kommunisere fra partikontoret. Til sammen snakker vi altså om 19,5 årsverk. Mer enn av 17 av disse er direkte lønnet av skattebetalerne gjennom Stortinget.