Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sentralstyremedlem i Ap mener regjeringen må forankre koronapolitikken som danskene:

Forventer forvirring

HAR EN PLAN: Statsminister Erna Solberg (H) redegjorde i Stortinget for gjenåpning av samfunnet, og dermed dro hun rett til sin egen pressekonferanse uten å møte opposisjonen og pressa i Vandrehallen. Dersom Stortinget behandler og endrer planen, må offentligheten informeres på nytt.

ETTERPÅ: Regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet kan bli endret av Stortinget. Det kan skape forvirring, mener Ap-topp.

I Danmark har statsminister Mette Frederiksens arbeid med gjenåpningsplanen blant annet basert seg på separate møter med alle partilederne i Folketinget, der de har fremmet innspill og vurderinger.

I Norge har de siste dagene før statsminister Erna Solbergs (H) varslede redegjørelse i går vært preget av sprikende budskap fra ulike deler av regjeringens embetsverk. Samtidig har Solberg holdt Stortinget utenfor arbeidet med den norske gjenåpningsplanen.

Sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet Tore O. Sandvik er klar på at regjeringen burde forankret planen politisk før offentliggjøring.

– I Norge har regjeringen i stadig større grad lukket seg inn i en kokong. Det er færre involverte når tiltakene utarbeides, færre som gir innspill, og dermed blir tiltakene mindre og mindre treffsikre, sier Sandvik, som advarer mot at det kan føre til synkende oppslutning om tiltakene i deler av befolkningen.

– Det er ikke klokt

Fungerende LO-leder Peggy Hessen Følsvik var inne på det samme i et intervju med E24 tirsdag, der hun sa at Frederiksens metode, som også involverte partene i arbeidslivet, sørger for «forankring og tillit».

Sandvik er bekymret for forvirring til gjenåpningsplanen om det blir endringer i Stortinget.

– Litt av problemet er at Solberg først skal legge fram planen på en pressekonferanse, som i stadig større grad begynner å se ut som valgkamp, og der gi offentligheten signaler om hva som kommer. Så skal dette til Stortinget, og siden tiltakene ikke er forankret der, kommer det til å bli endringer. Da sendes det et dobbelt sett med signaler til offentligheten om hva gjenåpningsplanen inneholder. Det er ikke klokt når det allerede er så forvirrende at ikke engang Solberg kan reglene hun selv har laget, sier Sandvik.

Kunne brukt koronakomité

Etter statsministerens redegjørelse i Stortinget varslet SV-leder Audun Lysbakken et forslag om at planen skal komitébehandles i Stortinget.

Overfor Klassekampen avviser Ap-leder Jonas Gahr Støre forslaget, men sier at det ville være klokt av regjeringen å vise at den lytter til Stortinget.

– Det er regjeringens rett å gjøre det på den måten. Jeg tror at en god norsk tradisjon ikke bare er en redegjørelse, men også konsultasjon med partene i arbeidslivet – og forsikre seg om at man lytter til Stortinget. Når man både i Danmark og Norge fatter de mest inngripende tiltak siden andre verdenskrig, så er det klokt, sier Støre.

Han åpner for at den særskilte koronakomiteen på Stortinget, som ikke har vært i virke siden i sommer, kunne vært brukt til konsultasjon.

«Regjeringen har i stadig større grad lukket seg inn i en kokong»

TORE O. SANDVIK, AP

Parlamentarisk leder i Sp Marit Arnstad svarer slik på spørsmål om Solberg burde gjort som sin danske statsministerkollega:

– Denne regjeringen har valgt å kjøre løpet selv, og den har også valgt å gå til Frp helt bevisst for å for eksempel forhandle om den økonomiske sida av spørsmålene. Så jeg mener vi er forbi det punktet. De burde kanskje gjort det fra starten av, men det gjorde ikke den norske regjeringen, og dermed så er på en måte det løpet kjørt, og det er for seint å begynne med det nå.

– Gjør som vi er bedt om

Overfor Klassekampen er statsministeren klar på at hun gjør det Stortinget har bedt regjeringen om. Det har ikke vært presset på for stortingsbehandling av de koronarelaterte sakene regjeringen har lagt fram, ifølge Solberg, som også påpeker at ulike politiske prosesser i Danmark og Norge springer ut av ulike politiske tradisjoner.

– Vurderte regjeringen å forankre planen i Stortinget før den ble lagt fram?

– Vi la den fram i Stortinget for å få en forankring, og det er opp til Stortinget å bestemme hvilken behandlingsrunde den skal få. Vi spurte Stortinget i høst om de ønsket å være involvert og orientert, og de sa at hvis statsministeren mener hun har noe å komme med, så kan hun komme og redegjøre for Stortinget. Det har vi forsøkt å følge opp systematisk siden da. Jeg har ikke opplevd et ønske fra Stortinget om at de skal gå inn i smittevernvurderingene, sier Solberg, som mener signalene fra Stortinget om den særskilte koronakomiteen også har vært klare.

– Jeg opplevde veldig tydelig i vår at selv om vi hadde et koronautvalg, og de ble orientert om mye av det vi gjorde, så ville de ta det til orientering, det var ikke et ønske om å saksbehandle det i Stortinget, sier Solberg.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production