Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det er på tide å trekke i nødbremsen, utviklingen må snus.

Vår tids kamp

Vi er fortsatt et samfunn med relativt små forskjeller, sammenlignet med andre, men det kan ikke være en hvilepute. Pilene peker i feil retning, forskjellene øker og det haster med at det tas krafttak. De siste ti årene har antall barn som lever og vokser opp i fattigdom økt for hvert eneste år. Ifølge ferske tall fra SSB lever 115.000 barn i fattigdom. Rett før påske ble kontrastene veldig synlige da bildene fra køen utenfor Fattighuset i Oslo, som strakte seg rundt kvartalet, gikk som en farsott i sosiale medier. Mange reagerte og stilte helt betimelig spørsmål om hvordan vi – et av verdens rikeste land – havnet her.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production