Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Mentalisering gjer det mogeleg for kjensler og tankar å spela på lag.

Magekjensler

Kjensler og kommunikasjon heng saman.

Sylfest Lomheim skriv om språk i Klassekampen kvar onsdag.