Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ikke slutten

  • I en artikkel i Navs fagtidsskrift Arbeid og Velferd har en gruppe forskere sett på konsekvensene av at Norge i løpet av et par uker i mars 2020 gikk fra å ha det laveste ledighetsnivået på ti år til det høyeste i fredstid. Hva vil skje på litt lengre sikt? Blir det jobber å gå til, eller vil ledigheten bite seg fast? Mye er selvsagt usikkert, men all tidligere erfaring tilsier at mange vil være avhengige av stønader fra Nav også etter at pandemien er over og smitteverntiltakene tilbakelagt. Etter finanskrisa i 2008 og oljeprisfallet i 2014–2016 gikk flere over på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, samtidig som sykefraværet økte. Derfor forventer Nav økt pågang på stønader også etter at koronapandemien er over.
  • I saken NRK skrev om Nav-tallene, har kanalen også intervjuet Kamilla Thoresen. Hun var gjest i programmet «Debatten» i fjor i forbindelse med at hun mistet jobben. Thoresen forteller om hvor krevende det er å gå ned i inntekt. «Jeg ser jo at jeg mangler ganske mange tusen for å få betalt regningene denne måneden. Jeg får bare begynne på toppen og jobbe meg nedover, prøve å spise litt mindre og skru av strømmen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre», sier hun. Hun er ikke aleine om å stå i en slik situasjon. Ifølge NRK har 700.000 personer søkt om dagpenger siden Norge stengte i mars i fjor. Thoresen har søkt på flere jobber uten å få napp. Nå har hun søkt på sykepleierutdanning i håp om at det gir en trygg jobb i framtida.
  • Mange av jobbene som har blitt borte under koronakrisa, kommer aldri tilbake. Andre vil det ta lang tid før kommer tilbake igjen. Avinor anslår for eksempel at flytrafikken først i 2025 vil være tilbake på nivået fra 2019. Nav-forskerne viser til at selv om en del ledige nå søker seg inn på studier, er det ikke studieplasser nok til alle. Og i oktober i år mister de første som mistet jobben i mars i fjor, retten på dagpenger. Dersom det ikke dukker opp en jobb eller studieplass, er alternativet å søke sosialhjelp. Det har store konsekvenser for dem det gjelder, men også for samfunnet. Vi har ikke sett slutten på denne krisa ennå.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production