Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ikke slutten

  • I en artikkel i Navs fagtidsskrift Arbeid og Velferd har en gruppe forskere sett på konsekvensene av at Norge i løpet av et par uker i mars 2020 gikk fra å ha det laveste ledighetsnivået på ti år til det høyeste i fredstid. Hva vil skje på litt lengre sikt? Blir det jobber å gå til, eller vil ledigheten bite seg fast? Mye er selvsagt usikkert, men all tidligere erfaring tilsier at mange vil være avhengige av stønader fra Nav også etter at pandemien er over og smitteverntiltakene tilbakelagt. Etter finanskrisa i 2008 og oljeprisfallet i 2014–2016 gikk flere over på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, samtidig som sykefraværet økte. Derfor forventer Nav økt pågang på stønader også etter at koronapandemien er over.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production