Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kunstnerorganisasjonen Creo etterlyser utbyttebegrensninger for arrangører som mottar koronastøtte:

Smeller til med utbytter

FULL FEST: Selskapet Eventyrlie fikk gjennomføre «Allsang på grensen» på Fredriksten festning i fjor, men mottok 1,7 millioner kroner i kompensasjon for avlyste og nedskalerte arrangementer. FOTO: THOMAS ANDERSEN, TV 2

Fem arrangører delte ut til sammen 21 millioner kroner i utbytte i fjor – og fikk mer enn det dobbelte i krisestøtte fra staten.

«Vår Beatles-hyllest» i Oslo, «Tropical night show» på Kiel-ferja og en konsert med Åge Aleksandersen i Halden.

Dette er noen av arrangementene som fem kulturarrangører fikk statlig kompensasjon for etter å ha måttet avlyse på grunn av pandemien.

I fjor betalte de fem selskapene ut store utbytter – samtidig som de mottok til sammen 48,7 millioner kroner i krisestøtte fra staten. Det viser en oversikt utarbeidet av Klassekampen.

Alle utbyttene ble delt ut i perioden mai til august. Regjeringens krisepakker til næringslivet og kulturlivet var rullet ut, og tre av selskapene hadde allerede fått støtte da de vedtok utbyttene basert på 2019-regnskapet.

  • Over Norge, Stageway Talent og 2Entertain Norge mottok midler fra kompensasjonsordningene for kulturlivet og/eller næringslivet i april.
  • Eventyrlie fikk støtte fra næringslivets ordning i juli og søkte om midler fra kulturlivets kompensasjonsordning i september.
  • Timeout Agency & Concerts søkte kulturmidler i september. I regnskapet for 2019 skrev de at Stortinget har vedtatt gode kompensasjonsordninger, og at selskapet forventet å levere et mindre overskudd i 2020.

– Umusikalsk

Hans Ole Rian, leder i Norges største kunstnerorganisasjon Creo, er kritisk til at selskaper tar ut utbytte samtidig som de mottar krisestøtte fra staten.

I likhet med venstresida på Stortinget vil han ha sterke utbyttebegrensninger for støttemottakerne.

– Det er umusikalsk å betale ut til aksjonærer når staten har bladd opp penger til virksomheten din, sier Rian og legger til:

– Når vi ser at flere også permitterer ansatte, blir jeg ekstra skeptisk til den måten å håndtere koronastøtte på.

Regjeringspartiene og Frp har argumentert med at det for flere er nødvendig å ta ut utbytte, for eksempel for å betale formuesskatt.

– Da bør selskapene i hvert fall klare å forklare på en fornuftig og tydelig måte overfor oss andre i kulturbransjen hvorfor de har tatt ut utbytte. Det er det minste vi kan kreve, sier Rian.

Tok ikke ut alt

Selskapet Eventyrlie produserer arrangementer, konserter og tv-produksjoner som «Allsang på grensen».

11. mai i fjor vedtok selskapet å dele ut 4,9 millioner kroner i utbytte – det største siden oppstarten i 2016.

Dette til tross for at Eventyrlie opplevde «en markant nedgang i etterspørselen etter våre tjenester» som følge av koronakrisa, og alle ansatte var delvis permitterte, ifølge regnskapet.

– Dette har å gjøre med forutsigbarhet for eierne. Utbyttet gjelder for driftsåret 2019, og vi tok ikke ut hele utbyttet vi hadde lov til. På dette tidspunktet visste vi heller ikke hvor lenge krisa ville vare, sier styreleder Trond Lie, som eier 48,5 prosent av Eventyrlie gjennom selskapet Norsk Dun AS.

Eventyrlie har fått dekket deler av utgiftene sine til husleie og strøm gjennom næringslivets kriseordning, i tillegg til å motta 1,5 millioner kroner fra Kulturrådet.

– Når Norge stenger ned, og vi ikke får drive som vanlig, søker vi de ordningene som finnes. Vi har brukt mye energi på å omstille oss og komme oss gjennom på best mulig måte, sier Lie.

Hans Ole Rian

– Trengte dere støtta?

– Den kom i hvert fall godt med med tanke på forutsigbarhet. Bransjen er i stor krise, og vi vet ikke engang nå når og hvordan vi får drive eventer videre, sier han.

– Veldig utsatte

Selskapet 2Entertain Norge fikk 468.000 kroner av Kulturrådet i fjor for avlyste show på Color Lines ferjer, i tillegg til en halv million kroner fra næringslivets krisepakke. I juni tok selskapet ut 2,5 millioner kroner i utbytte.

Styreleder Bosse Andersson i 2Entertain skriver i en e-post til Klassekampen at utbyttet gjelder for 2019-regnskapet.

«Alle selskaper i 2Entertain-konsernet driver med underholdning og er veldig utsatte av pandemien og dens restriksjoner», skriver han.

– Betyr utbyttet at dere hadde klart dere uten kompensasjonen?

«Nei. Tilskudd fra eiere, finansører og støtte via myndighetene trengs for å overleve.»

– Ville dere hatt mulighet til å ta ut utbytte om dere ikke kunne regne med statsstøtte?

«Samtlige verdioverføringer som gjøres, følger gjeldende lover og regler og granskes av våre revisorer», skriver Andersson.

«De som driver virksomheter i kulturbransjen på helkommersiell basis, driver butikk på linje med andre næringer»

HANS OLE RIAN, FORBUNDSLEDER I CREO

Sender støtta videre

Stageway Talent er blant de ti største mottakerne av krisestøtte fra Kulturrådet, viser Klassekampens oversikt. Til sammen har selskapet mottatt 31 millioner kroner, hvorav mye er såkalte stimuleringsmidler. De har gått til å avholde konserter og turneer med blant andre Odd Nordstoga og Sivert Høyem med publikumsbegrensninger.

Stageway har delvis permittert ansatte siden mars i fjor, og fortsatt er ikke alle tilbake på jobb i full stilling.

I juni betalte Stageway ut et utbytte på 4 millioner kroner. Styreleder Arne Svare, som for øvrig er en av Norges mest profilerte managere, mener at eierne har utvist moderasjon ettersom de ikke har tatt ut mer enn halvparten av mulig utbytte.

– Vi har ellers ganske moderate lønninger. Det er ikke alle år vi gjør det like bra, men når vi kan, tar vi ut utbytte. Driftsmodellen krever at Stageway AS tar ut utbytte fra Stageway Talent AS, hvis ikke går det i minus, sier Svare.

– Men dere har jo tatt utbytte fra Stageway AS også? De 4 millionene har gått rett til deres private holdingselskaper?

– Stageway AS har aldri mottatt støtte, og får i tillegg store deler av inntektene sine fra selskaper utenfor konsernet. Eierne og driverne er for øvrig samme personer, og skulle det bli behov for å skyte inn kapital i selskapet, må dette gjøres fra eiernes holdingselskaper, sier Svare.

– Hvordan forklarer du utbyttet hvis dere hadde så store problemer at dere måtte søke om millionbeløp i krisestøtte?

– Vi hadde ikke store problemer, men artistene våre, musikerne, crew, transportører kunne ha fått store problemer hvis vi ikke hadde søkt. Der går 90 til 95 prosent av støtta. De hadde ikke nødvendigvis store reserver å tære på, sier han.

Flere etterkontroller

Svare forteller at arbeidsmengden har doblet seg.

– Ikke bare må vi lage turneer og konserter og sette opp prosjekter, men vi må bruke masse ressurser på å søke og ikke minst forsvare tildelingene hvis og når vi får dem. Det er en viss risiko knyttet til denne aktiviteten, sier han.

– Dere representerer de kommersielle kulturaktørene. Hva tenker du om at dere blir behandlet bedre enn det vanlige næringslivet?

«Dette har å gjøre med forutsigbarhet for eierne»

TROND LIE, STYRELEDER I EVENTYRLIE

– Abid Raja har jo selv svart på det, at det er viktig å holde kulturnæringen i live gjennom dette, sier Svare.

Åsmund Gjønnes Tvedten i Over Norge skriver i en sms til Klassekampen at utbyttet hadde sammenheng med eierskifte i selskapet. Utover det har verken Over Norge eller Timeout noen kommentar til saken.

Vil flytte de kommersielle

Hans Ole Rian i Creo mener at mange selskaper som nå mottar krisestøtte fra Kulturrådet, heller bør omfattes av næringslivets ordning. Den kompenserer for deler av foretakenes faste utgifter, mens kulturordningen kompenserer for deler av inntektstapet.

– De som driver virksomheter i kulturbransjen på helkommersiell basis, driver butikk på linje med andre næringer. De likner mer på bedriftene som ligger under Innovasjon Norge enn for eksempel et frittstående dansekompani som er avhengig av offentlig støtte for å overleve, sier Rian.

– Selskapene ville fått kompensert mye mindre i næringslivets ordning. Ville ikke det gått hardt utover kulturarbeiderne som jobber for dem?

– Det er en utfordring, og vi trenger en grundig gjennomgang av dette og andre momenter. Vi har for eksempel sett at det har vært viktig med en egen kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende kunstnere.

FULL FEST: Selskapet Eventyrlie fikk gjennomføre «Allsang på grensen» på Fredriksten festning i fjor, men mottok 1,7 millioner kroner i kompensasjon for avlyste og nedskalerte arrangementer. FOTO: THOMAS ANDERSEN, TV 2
SUS OG DUS: Eierne av Palmesus tok ut et utbytte på 2,4 millioner kroner i fjor etter at festivalen ble avlyst. Her fra en DJ Tiësto-konsert i 2019. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB
NEST BILLIGST: Fitjar Mekaniske Verksted i Sunnhordland leverte et tilbud om å bygge skip for Havforskningsinstituttet som var 22 millioner dyrere enn det nederlandske verftet som vant anbudsrunden.FOTO: GUNNAR WIEDERSTRØM
MINDRE: Finansminister Jan Tore Sanner (H) har fått fullmakt fra Stortinget til å stramme inn krisestøtta til de aller største konsernene. 8 © FOTO: TOM HENNING BRATLIE
Samling

Krisemilliardene

Staten har delt ut 8 milliarder kroner til koronarammede bedrifter. Klassekampen følger pengene. I hvilke lommer havner de?

SELSKAPENES UTBYTTE OG KRISESTØTTE

OVER NORGE AS:

Produksjonsselskap og management. Står bak show som «I all beskjedenhet» med Henriette Steenstrup og John Brungot og «Vår Beatles-hyllest».

UTBYTTE: 5,7 millioner kroner

SAMLET STØTTE: 4,6 millioner kroner

EVENTYRLIE AS:

Produserer eventer, konserter og tv-programmer som «Allsang på grensen».

UTBYTTE: 4,9 millioner kroner

SAMLET STØTTE: 1,7 millioner kroner

STAGEWAY TALENT AS:

Management som også produserer konserter og eventer.

UTBYTTE: 4 millioner kroner

SAMLET STØTTE: 31,3 millioner kroner

TIMEOUT AGENCY & CONCERTS AS:

Bookingbyrå og konsertarrangør med artister som Astrid S, Cezinando og Emilie Nicolas i stallen.

UTBYTTE: 4 millioner kroner

SAMLET STØTTE: 10 millioner kroner

2ENTERTAIN NORGE AS:

Produserer show, musikaler og teater, deriblant showene på Color Line-ferjene.

UTBYTTE: 2,5 millioner kroner

SAMLET STØTTE: 1 million kroner

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production