Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Treig vaksineutrulling i EU skaper misnøyeStadig flere EU-land tar nå egne grep

Vaksineplan slår sprekker

SOLOLØP: Ungarns stats­minister Viktor Orbán får den kinesiske vaksinen Sino­pharm. Ungarn har som eneste EU-land godkjent og kjøpt vaksiner fra både Russland og Kina, og nå følger flere land etter. FOTO: SKJERMDUMP FRA VICTOR ORBÁNS FACEBOOKPROFIL, AP/NTB

SPLITTET: EUs vaksinesamarbeid knaker i sammenføyningene. Danmark, Ungarn, Østerrike, Polen, Tsjekkia og Slovakia lager egne avtaler for å sikre nok doser.

Tilliten til EUs vaksinesystem har fått seg noen trøkker den siste tida. Det begynte på søndag forrige uke, da Ungarns statsminister Victor Orban la ut et bilde av at han var blitt vaksinert med den kinesiske vaksinen Sinopharm. Landet er det eneste i EU som har godkjent den. Samtidig klargjorde Ungarn at de også ville gå til innkjøp av flere doser av den russiske Sputnik V-vaksinen.

Dagen etter annonserte Slovakia at også de ønsket seg vaksinedoser fra Russland.

Samme dag reiste Østerrikes statsminister Sebastian Kurz og Danmarks statsminister Mette Fredriksen til Israel for å lande en avtale om vaksineproduksjon til danske og østerrikske innbyggere.

På toppen av det hele kom det tirsdag denne uka fram at flere millioner doser av den britiskproduserte Astrazeneca-vaksinen har blitt liggende på lager i Frankrike og Tyskland.

Farvel solidaritet

Det er litt under ett år siden EU-landene og Norge ble enige om å et felles opplegg for innkjøp og distribuering av vaksiner. Landene skulle stå sammen om godkjenning og innkjøp og dermed ikke overby hverandre for å sikre vaksiner til egne innbyggere.

Planen var et solidarisk svar på pandemien. Så langt har EU godkjent tre vaksiner: Pfizer-Biontech, Astrazeneca og Moderna. Godkjenningen av en fjerde, fra Johnson og Johnson, er ventet før 11. mars, ifølge EU. I tillegg er ytterligere to vaksiner under evaluering.

EUs mål har vært å vaksinere 70 prosent av innbyggerne innen utgangen av september.

Etter flere store forsinkelser og leveransesvikt fra både Pfizer og Astrazeneca har stadig flere land uttrykt misnøye med EU-ledelsens håndtering av fellesvaksineringen. Denne uka kalte Tysklands finansminister Olaf Scholz vaksinestrategien for en «komplett katastrofe».

Østerrikes statsminister Kurz har kritisert EUs godkjenningsmyndighet for å være altfor treig. Polens president Andrzej Duda brukte mandagen på å ringe Kinas leder Xi Jinping for å avtale vaksineinnkjøp.

Skaper press

– At land nå kaster seg over flere doser, er unødvendig. EU har bestilt mer enn nok, sier Antoine de Bengy Puyvallée.

Han er stipendiat ved Senter for miljø og utvikling ved Universitetet i Oslo, der han forsker på global helsesikkerhet. Han viser til at EU så langt har bestilt 2,6 milliarder doser til sine drøyt 445 millioner innbyggere, og påpeker at EU mest sannsynlig må gi vaksiner videre til andre land etterhvert.

– Jeg tror dette må sees på som et svar på press fra egen befolkning. Myndighetene føler de må vise handlekraft, sier Puyvallée.

Hvis EU fortsetter å vaksinere i samme tempo, vil unionen ha vaksinert drøye 30 prosent av befolkningen innen utgangen av september. Så langt har EU vaksinert 5 prosent av innbyggerne sine. Tallet for Storbritannia er 30 prosent. Brorparten av vaksinene vil komme i løpet av mai og juni.

«At land nå kaster seg over flere doser, er unødvendig. EU har bestilt mer enn nok»

ANTOINE DE BENGY PUYVALLÉE, FORSKER VED UNIVERSITETET I OSLO

Tysk tilfelle

Tyskland er blant landene som har rops høyest i kritikken av EUs håndtering. Puyvallée mener det har to hovedforklaringer.

– Det er valg i Tyskland i år. Det er med på å politisere utspillene derfra, sier han.

Den tyske finansministeren, som representerer sosialdemokratene, har stått for mye av kritikken av vaksinesystemet, som ble framforhandlet av regjeringskolleger fra det konservative partiet.

Den andre forklaringen er Tysklands sterke legemiddelindustri. Pfizers vaksine er utviklet av det tyske selskapet Biontech.

– Tyskland ville mest sannsynlig klart seg bedre på kort sikt dersom de forhandlet for seg selv, sier Puyvallée.

Samtidig er Tyskland avhengig av at EUs fellesmarked er åpent. På lang sikt kan det være bedre for Tyskland med et vaksinert EU.

– Selv om enkeltland kommer langt i vaksineringen, vil det ikke beskytte dem mot eventuelle mutasjoner som kan oppstå i land der det er få vaksinerte, sier Puyvallée.

Norge står fortsatt med EU

Klassekampen har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om Norge vurderer å kjøpe vaksiner utenfor EUs innkjøpsordning.

– Flere EU-land tar nå grep på egen hånd for å øke vaksinetilgangen. Ungarn kjøper en av de kinesiske vaksinene, mens Slovakia kjøper 2 millioner doser av sputnik-vaksinen. Er dette noe Norge også vurdere å gjøre?

«Vi har stor forståelse for at mange land er utålmodige etter å skaffe seg flere vaksiner. Ifølge de europeiske legemiddelmyndighetene har verken russiske eller kinesiske vaksineprodusenter søkt om godkjenning i Europa. For Norges del vil det ikke være aktuelt å innføre vaksiner før de har blitt godkjent av europeiske og norske legemiddelmyndigheter», svarer statssekretær i helse og omsorgsdepartementet, Saliba Andreas Korkunc, på e-post.

På spørsmål om Norge vil lage egne avtaler om vaksineleveranser med land som Israel, svarer statssekretæren følgende:

«Det er tett samarbeid med EU som er Norges hovedstrategi for tilgang til vaksiner mot koronavirus. Det foreligger ikke planer fra norsk hold om å inngå et slikt samarbeid med Israel. Vi har naturlig nok store forventninger til vaksineleveranser både i Norge og i EU, fordi vi ønsker at vaksinetempoet skal være høyt. I januar og februar har vi mottatt mindre volumer av vaksiner enn vi skulle ønske. Men i løpet av mars og i andre kvartal forventer vi en betydelig oppskalering av vaksineleveransene.»

– Hva gjør Norge for å lære av land som Storbritannia, USA og Israel, der vaksineringen går mye raskere?

«Norge har kontakt og erfaringsutveksling med andre land om vaksinasjon, både på politisk nivå og på embetsnivå. I midten av januar deltok for eksempel statsministeren i et møte med Israels statsminister, der han fortalte om hvordan Israel har arbeidet med vaksineutrulling», skriver Korkunc.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production