Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Opptrapping

  • De første amerikanske bombeflyene som skal være i Norge i rundt en måned, ankom i går Ørlandet flystasjon i Trøndelag, melder NRK. Det er første gang i nyere tid at amerikanske bombefly utplasseres ved en norsk flybase. Blant andre SV og Rødt advarer om at det innebærer en opptrapping av spenningen i Nordområdene når det tvert imot er avspenning som er nødvendig for å balansere Norges rolle som USA-alliert og nabo med Russland. De viser til den norske basepolitikken, som ble formulert like etter andre verdenskrig. Den går ut på at utenlandske styrker ikke får ha baser i Norge i fredstid. Under sittende regjering har likevel amerikansk militær tilstedeværelse på norsk jord økt. Blant annet har 700 amerikanske soldater siden 2018 oppholdt seg i Norge i seks måneders rotasjon.
  • Også politiske kommentatorer har ropt varsko om opptrapping av amerikansk tilstedeværelse i nord. «Nå er basepolitikken uthulet så grundig at det knapt er et skall tilbake», skrev redaktør og kommentator John Olav Egeland nylig i Dagbladet. Han peker på at alliert og ikke minst amerikansk øvelsesaktivitet i Nordområdene øker og foregår stadig nærmere Russland. «Det som skjer er at norske luft-, sjø- og landmilitære områder blir stadig viktigere oppmarsjområder for amerikanske styrker. De nye bombeflyene er en del av denne utviklingen», skrev han.
  • Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen gikk raskt ut og avviste hele problemstillingen. Ifølge Bakke-Jensen er økt interesse fra våre allierte for å operere i nord «fullt og helt i tråd med norske sikkerhetspolitiske interesser» og den norske basepolitikken. Det er kanskje en svakhet med basepolitikken at den er så vagt formulert at myndigheter kan tolke inn nesten hva de måtte ønske. Det er likevel underlig at enhver opptrapping presenteres som om ingenting har skjedd – som om det går en rød tråd fra 1949 til i dag, når Nato-tilstedeværelsen i realiteten øker. Det er behov for en god og grundig debatt om balansen mellom avskrekking og avspenning i nord. Da må forsvarsministeren slutte å si at alt er som før.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production