Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Innspill til Den norske Nobelkomite: Her er noen kandidater som oppfyller Nobels intensjoner helt ut.

Hvem bør få fredsprisen?

DE NOMINERTE ER: Fra øverst til venstre Kenji Urata, Ann Wright, Daniel Ellsberg, Scilla Elworthy, Richard Falk, Bruce Kent, Jan Oberg, David Swanson, Madeleine Rees, Klaus Schlichtmann, Ben Ferencz, Julian Assange, Edward Snowden og Chelsea Manning, og Barbara Lee. I tilegg de to organisasjonene Den globale kampanjen for fredsundervisning og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet.

Den norske Nobelkomite skal snart ta for seg årets bunke. Tallet på nominasjoner slår stadig nye rekorder, for 2021 blir det trolig rundt 350. Ikke lett å finne frem til den beste. I et brev til komiteen har jeg nylig vist hvor enkelt tallet kan slankes ned til tolv. Det er bare å rette seg etter Nobels fredsvisjon – da vil prisen også kunne utrette noe vesentlig for verdensfreden.