Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Farlig spill

  • Amerikanske bombefly av typen B-1 Lancer skal være stasjonert på Ørland flystasjon i en måned. Dette er langtrekkende strategiske bombefly som kan slippe bomber langt inne på russisk territorium. Tilstedeværelse av denne flytypen på norsk jord forsterker Moskvas frykt for at Norge skal være en framskutt base for amerikanske offensive angrep mot Russland. Den tidligere norske forsvars- og sikkerhetspolitiske strategien med å være tilbakeholden med stasjonering av offensive våpensystemer og deltakelse i framskutte operasjoner opp mot den russiske grensa, er nå i full oppløsning. Så seint som i juli i fjor sa daværende sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Rune Jakobsen, at Norge fulgte en tilbakeholden strategi. Hvis for eksempel norske fartøy opererte sammen amerikanske krigsskip utenfor Russlands ubåtbaser på Kola, så ville det bidra til høyere spenning. «Det vil russerne se på som en ren provokasjon. Det inngår ikke vi i», sa han til VG. Bare noen måneder seinere deltok KNM Thor Heyerdahl i et slikt tokt sammen med allierte krigsskip i russisk økonomisk sone i Barentshavet. Ifølge Barents Observer var dette første gang en norsk fregatt seilte inn i dette området uten at det var i samråd med russiske myndigheter.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production