Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Gav sluttpakkar på opptil 900.000 kroner:

Måtte kutta for millionar

TVUNGEN TIL Å KUTTA: Direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg måtte i åra før pandemien gjennomføra store kutt. FOTO: SKJALG BØHMER VOLD Skjalg Bøhmer Vold

DYRT: Folkehelseinstituttet brukte 24 millionar kroner på sluttpakkar for å nedbemanna. Men under pandemien måtte FHI henta folk tilbake i mellombelse jobbar.

Marsjordren frå helseministeren var klokkeklar i 2017: «Videre er det forutsatt at Folkehelseinstituttet reduserer antall årsverk i 2017, og styrer mot en betydelig reduksjon i 2018 og 2019», stod det i det såkalla tildelingsbrevet, styringsdokumentet Helse- og omsorgsdepartementet sende til etaten 12. januar 2017.