Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Klimapolitikken må være sosialt og geografisk bærekraftig.

Betimelige spørsmål

Senterpartiet har møtt kraftig motstand fra flere mediekommentatorer etter at Trygve Slagsvold Vedum deltok i «Politisk kvarter» på NRK fredag i forrige uke. Der bekreftet han at partiet var skeptisk til en generell tredobling av CO2-avgifta, helt i tråd med det Sps miljøpolitiske talsperson Ole André Myhrvold tidligere har sagt til Klassekampen. En annen ting som vakte bestyrtelse, var at Vedum sa at Sp ennå ikke hadde ferdigbehandlet spørsmålet om en økning av klimakuttforpliktelsene til 50–55 prosent innen 2030.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production