Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hver fjerde innreise til Norge fører ikke til karantene under den pågående pandemien:

35.954 fritak fra karantene

HOLDER SEG HJEMME: Charlott Pedersen er permittert fra lampebutikken hun jobber på i Oslo som ledd i strategien for å slå ned koronaviruset. Samtidig slipper Norge inn tusenvis av mennesker fra utlandet.

RETT INN: Tusenvis av mennesker kommer inn i landet uten å gå i karantene. Ulogisk, mener butikkansatte Charlott Pedersen, som nå permitteres på ny.

De siste 20 dagene har det vært foretatt 124.906 reiser inn i Norge. Ved 35.954 av dem slapp de reisende karantene.

Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Tallene viser all registrert innreise til Norge fra 5. januar til og med mandag 25. januar.

Registreringen av grensekrysninger startet etter nyttår. Siden da har 134.236 personer foretatt 157.702 reiser inn i landet. Om lag en tredel av dem er fra Sverige.

Helsedirektoratet forklarer tallene blant annet med at pendlere slipper innreisekarantene.

– Skeivfordeling

Når Klassekampen snakker med Charlott Pedersen, er hun akkurat permittert for andre gang. Arbeidsplassen hennes er butikken Lampemagasinet på Carl Berner i Oslo.

Pedersen, som bor i Lørenskog kommune utenfor Oslo, etterlyser sammenheng i smitteverntiltakene. Hun kaller det «ulogisk» at slike reiser skal være tillatt.

– På samme pressekonferansen som de annonserte tiltakene for Nordre Follo, sa de at de åpner for ski-VM. Det henger jo ikke helt sammen, sier hun.

Mellom 5. og 25. januar slapp 35.000 registrerte reisende karantene etter innreise til Norge. Mens bare 827 reisende slapp innreisekarantene 5. januar, hadde det tallet steget til det tredoble tre uker senere. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hun er kritisk til at kostnadene ved tiltakene bæres av noen få. Fra myndighetshold er stengingen ment å vare ut uka. Hun er bekymret for sin egen økonomiske situasjon dersom det skulle vise seg å ikke stemme.

– De som må bære den største byrden, er allerede blant dem som kanskje ikke er best økonomisk stilt i utgangspunktet, sier hun.

Permittert for andre gang

Butikken Pedersen jobber på, er én av seks Lampemagasinet-butikker som har vært nødt til å permittere ansatte etter stengningen i Oslo-området.

– Det er ingen som liker å være permittert. Det er en usikker situasjon i en usikker tid, sier Pedersen.

Hun er tillitsvalgt i bedriften og i fagforbundet Handel og kontors avdeling i Oslo og Akershus.

Pedersen fikk varselet på lørdag, og permisjonen startet i går. I mars var hun også blant dem som ble permittert. Hun synes det vanskeligste er at hun ikke får møte folk.

Grafen viser utviklingen i hvor stor andel av de registrerte reisende som har sluppet karantene ved innreise. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

– Jeg er en av dem som bor aleine, og familien bor langt unna. Når du ikke får reist på jobb, også skal du helst ikke møte noen, så havner man i en veldig rar hverdagsboble. Det er det som er det vanskeligste, sier hun.

Flere vekstårsaker

En av gruppene som slipper innreisekarantene, er de som pendler mellom Norge og Finland eller Sverige. Disse utgjør den største gruppa og teller omtrent 2000 personer, forteller fagsjef Svein Lie i Helsedirektoratet.

I begynnelsen av januar ble ikke disse registrert i like stor grad som de blir nå, delvis fordi de kunne velge å registrere seg i etterkant av grensekryssingen. Lie peker på lav registreringskapasitet som en årsak til at tallene fra DSB viser en økning.

– I den første tida var registreringen til dels mangelfull. For en del der manglet det sentrale data, forteller han.

Lie peker på at registreringskapasiteten nå er bedre, ettersom registreringen er blitt digitalisert. I går ble Svinesund i Viken den siste grenseovergangen som fikk kapasitet til å registrere alle.

At andelen som slipper karantene har gått opp, henger også sammen med midlertidig økt innreise på starten av året. Den har nå avtatt.

– Det var stor innreise av folk som kom hjem fra juleferie, enten fordi de kom hjem fra reise eller fordi de kom tilbake på arbeid, sier Lie.

Helseminister Bent Høie sier at reisene som er unntatt karantene, i all hovedsak er knyttet til varetransport.

Han peker også på pendling fra og til Sverige og Finland som en viktig årsak.

Grafen viser hvor de registrerte reisende har kommet til Norge fra i perioden 5. januar til 26. januar kl. 11.30. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

– Det viser hvor integrerte vi egentlig er med våre naboland på arbeidsmarkedet, og veldig mange av grenseområdene i Norge er helt avhengige av dette, sier Høie.

Helseministeren mener det ville vært en dårlig idé å stanse disse karantenefrie innreisene.

– Det ville ha ganske store negative konsekvenser for både varetransporten og forsyningen vår og mange viktige jobber, for eksempel i helsetjenesten, som gjøres av folk som bor og jobber på tvers av grensa, sier Bent Høie videre.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production