Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Globale tekgiganter undergraver demokratisk styring og kontroll.

Tapt kontroll

Internasjonale teknologigiganter som Apple, Google, Microsoft, Facebook og Amazon strekker ut sin makt over verden – uten at nasjonale myndigheter er i stand til å regulere deres virksomhet, selv om den på stadig flere områder undergraver demokratisk og politisk styring. Deres forretningsmodell baserer seg i stor grad på massiv innhenting og lagring av personopplysninger. Det har vært tatt flere initiativer for å forhindre at sensitiv persondata overføres til teknologgigantene, men norske myndigheter har til nå vist liten interesse for å stoppe dette. Når vi laster ned en app og svarer ja på brukervilkårene, får de tilgang på en rekke opplysninger, helt ned til kontaktene på mobiltelefonen. Det gjør hver enkelt av oss sårbare, men svekker også vår mulighet for å styre samfunnsutviklingen gjennom demokratiske beslutninger. Styrkeforholdet forskyves fra folkevalgt makt til kapitalmakt.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production