Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Lofotkommuner har landets høyeste arbeidsledighetNå kommer flere tusen gjestearbeidere

Lar østeuropeere få jobbene

INNBRINGENDE: Fiskeskøytene står klare i Hamnøy i Moskenes i Lofoten. Under lofotfisket vil kommunen trenge 60–70 sesongarbeidere.FOTO: OLE MAGNUS RAPP

PARADOKS: Moskenes i Lofoten har rekordhøye 13,5 prosent arbeidsledighet. Likevel importeres det arbeidskraft hit i skreisesongen.

I disse dager ankommer opptil 4000 sesongarbeidere fra Litauen, Polen, Romania og andre land i Øst-Europa for å bidra i skreisesongen.

I løpet av få år har fiskeindustrien blitt avhengig av å importere arbeidskraft for å ta seg av toppsesongen.

– Vi trenger sesongarbeidere, ikke for å spare penger, men for å få tatt imot og bearbeide råstoffet, forklarer Jonas Walsøe, daglig leder i Berg Seafood i Svolvær.

Han har oppfordret permitterte til å ta kontakt, og har fått mange henvendelser. Men mange i industrien foretrekker gjestearbeidere, som er villig til å stå på med lange arbeidsdager når mye råstoff kommer på land.

Tidligere var det fiskerne selv som sløyde sin fangst på mottaksanleggene, før fangsten ble veid og man fikk kvittering på mottatt kvantum. Nå leveres fisken bare bløgget og blodtappet – og mens fiskeren kan avslutte arbeidsdagen, overtar sesongarbeidere sløyingen og videreforedling av fisken.

Oppfordrer permitterte

Fiskerikommunen Moskenes i Lofoten vil nå trenge 60–70 sesongarbeidere. Kommunen har også en betydelig reiselivsnæring, men under pandemien er det skralt med turister.

Ordfører Lillian Rasmussen (Bygdelista) håper at kommunens mange reiselivspermitterte kan ta seg jobb i fiskeindustrien.

– Det er et nasjonalt ønske at permitterte prøver å fylle ledige jobber. Slik vil vi gjerne ha det her også, sier Rasmussen.

Har kompetanse til jobben

Steinar Eliassen, som leder Fiskekjøperes Forening, utelukker ikke at permitterte fra reiselivet kan gjøre en god jobb i fiskeindustrien, men minner om at dette er jobber som krever kompetanse og fleksibilitet.

– Nå opplever vi ekstreme sesongtopper. Da er det viktig for industrien å ha erfarne folk, og det får vi gjennom gjestearbeidere som kommer år etter år, sier han.

Eliassen mener behovet for sesongarbeidere kunne vært redusert sterkt om myndighetene hadde styrt fiskeripolitikken slik at industrien fikk jevnere råstofftilgang.

– Fiskeflåten har god fortjeneste, mens landanlegg går inn i et nytt uår. Kvotene er økt med 20 prosent. Vi må kjøpe råstoffet nå, og våre kunder vil presse prisen hardt, sier Eliassen.

Importerer arbeidskraft

– Dagens fiskere er med på en industriell revolusjon. Nå er det importert arbeidskraft som tar seg av det gamle dagers industriarbeidere gjorde, sier daglig leder Hans Fredrik Sørdal i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Han sier at deler av fiskeindustrien ikke har mulighet til å utbetale den lønn som norske arbeidstakere krever for slikt arbeid.

– Vi hadde gjerne sett at restarbeidsevnen til for eksempel permitterte eller pensjonister kunne komme til nytte i fiskeindustrien, sier Sørdal, men påpeker at det ikke er Fiskarlagets oppgave å bestemme hva eierne av fiskeindustrien skal gjøre.

– Vi er opptatt av at fiskere skal ha forutsigbarhet og leveringssikkerhet. Fiskerne ønsker også et noenlunde familieliv, og vil delta i samfunnet som alle andre, ikke bare jobbe døgnet rundt, sier han.

Sørdal understreker at Fiskarlaget er opptatt av å sikre levende og livskraftige industrisamfunn. Han mener det i år har endret seg noe, og at flere lokalt ledige søker seg jobb i fiskeindustrien. Utviklingen går også mot at østeuropeere tar med seg familien og bosetter seg i fiskeværene.

190 kroner timen

Jonas Walsøe i Berg Seafood poengterer at de fleste i fiskeindustrien betaler gjestearbeiderne 190 kroner timen, som er noenlunde det samme som norske arbeidere ville fått.

– Da vi i høst forsto at koronaen ville føre til mange permitteringer blant annet i reiselivet i Lofoten, tok jeg kontakt både med kommunen og Nav for å be arbeidsledige og permitterte jobbe hos oss. Vi brukte også mediene, og fikk 70–80 søknader, forteller Walsøe.

Han kommer til å engasjere flere lokale søkere, men trenger likevel en fast stab gjestearbeidere som kan stå klare til innsats når råstoffet kommer inn.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production