Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Samde om fisk

MELLOMBELS: EU og Noreg inngjekk i går ein mellombels avtale om gjensidig tilgjenge til å fiske i farvatna til kvarandre i Skagerrak. Den avgrensa avtalen gjeld gjensidig tilgjenge til å fiske i sonene i Skagerrak i januar 2021, i påvente av fullstendige avtalar mellom Noreg og EU. Tilgjenget gjeld fartøy som tradisjonelt fiskar i Skagerrak på denne tida av året.©NPK

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production