Du kan bla til neste sideBla med piltastene

USA tjente på Kinas gamle vekstmodell. Den nye, derimot, oppleves som en trussel.

Made in China 2025

INNENLANDS ETTERSPØRSEL: Journalister står foran et elektronisk display som viser salgstallene til online-butikken JD.com i Beijing. Kinesiske forbrukere forventes å bruke milliarder av yen på shopping etter at pandemien er over. En del av landets fem­årsplan er å øke den nasjonale etterspørselen. FOTO: MARK SCHIEFELBEIN, AP/NTB
Mark Schiefelbein

Etter en økonomisk reform i slutten av 1970-årene fulgte den kinesiske vekstmodellen i stor grad eksempelet til Japan, Sør-Korea og Taiwan: eksportorientert industrialisering (EOI). Dette var en utadrettet strategi. Den vektla deltakelse i internasjonal handel ved å oppmuntre til bruk av ressurser og arbeidskraft i eksportorienterte bransjer der Kina hadde konkurransefortrinn.

Oversatt av Inger Sverreson Holmes.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production