Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringen skal lage en nasjonal strategi for folkemusikk og folkedans. Veien bør gå gjennom fysisk læring.

Kulturpolitisk hallingkast

FRIKAR OG SPELLEMANN: I barnehage, skolefritidsordning og skole må folkedans være aktivitet, ikke klasseromspensum. Generasjoner må internalisere tradisjonen og føre den videre, skriver forfatteren. © FOTO: Thor Hauknes

Folkedans for barn er sunn fysisk aktivitet tufta på lange folketradisjoner. Folkedansen gir positiv mestringsglede og sosial tilhørighet – uten konkurranse- eller prestasjonspress. Gjennom dansen tilegner barna seg verdifulle ferdigheter, både enkeltvis og som flokk. Terskelen er lav og kvaliteten høy: Alle kommer i gang ved å lære av sidemannen, samtidig som aktiviteten er rotfesta i kulturarven.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production