Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Omstridt flyselskap mener boikottaksjoner kan være menneskerettsbrudd:

Wizz Air slår tilbake

IKKE VELKOMMEN: Wizz Air ble møtt med kampanje fra fagbevegelsen da de åpnet sine flyginger i Norge. Her fra løpeseddelutdeling på Gardermoen flyplass i regi av Pilotforbundet og Kabinforbundet i Parat. FOTO: FREDRIK HAGEN, NTB

HARDT: Rødt og Ap jobber med forslag de mener kan stanse Wizz Air. Selv sier selskapet at kampanjen er «mobbing» og i strid med internasjonal rett.

«Forsøket på å bruke boikott og mobbetaktikker for å presse ansatte til å organisere seg er et åpenbart brudd på deres rettigheter», skriver Wizz Airs kommunikasjonssjef Andras Rado i en e-post til Klassekampen.

Fredag skrev Klassekampen om en kampanje fra fagbevegelsen for å få norske myndigheter til å nekte lavprisflyselskapet å fly innenriks i Norge. Det faglige oppropet viser til ILO-konvensjon 87 (se faktaboks), som garanterer organisasjonsfriheten, og mener den gir grunnlag for å kaste ut selskapet.

Viser til menneskeretten

Andreas Rado skriver at Wizz Air erkjenner at internasjonale konvensjoner beskytter ansattes rett til organisering, men legger til:

«Vi erkjenner også at den Europeiske menneskerettsdomstolen har uttalt at de samme prinsippene beskytter ansattes rett til ikke å bli med i organisasjoner.»

Wizz Air-sjef József Váradi har uttalt at han ikke vil inngå tariffavtaler med fagforeninger. I oktober skrev Dagens Næringsliv om Wizz Air-ansatte Mircea Constantin, som fikk sparken etter at han startet en fagforening.

Får politisk motstand

Både Rødt og Ap har forslag de mener kan stanse selskapet fra å operere i Norge. Rødt leverer nå inn et forslag i seks punkter der de blant annet vil at regjeringen skal «pålegge Wizz Air å stanse sine innenriks flyginger i Norge, fordi de bryter med ILO-konvensjon 87».

– Målet vårt er å hindre Wizz Air å fly innenriks, i tråd med det faglige oppropet. Det er utrolig viktig at fagbevegelsen står opp mot fagforeningsknusing. Om ingen gjør det, kan vi vinke farvel til den norske modellen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

« «De samme prinsippene beskytter ansattes rett til ikke å bli med i organisasjoner»»

ANDREAS RADO, WIZZ AIR

Sekundært vil Rødt-forslaget sikre at staten selv ikke benytter selskapet for sine ansatte.

– Her bør staten følge Statnetts eksempel. De har sagt de ikke vil bruke Wizz Air. Det står regjeringen fritt til å gjøre i morgen den dag, sier Moxnes.

Vil sikre konvensjonene

I forbindelse med LO-kongressen i 2017 lovet Ap-leder Jonas Gahr Støre at de ville sikre at ILOs «kjernekonvensjoner» skal tas inn i den norske menneskerettighetsloven. Da vil de få høyere juridisk «rangering» enn blant annet økonomiske avtaler, som EØS. Forslaget er nå til behandling på Stortinget.

– Vårt forslag vil gjøre at vi kan stanse Wizz Air dersom de nekter ansatte å organisere seg, sier Aps Arild Grande.

– Kan Norge kaste ut selskapet slik reglene er nå?

– Jeg mener det, men jeg er redd for at ILO-konvensjonene ikke har sterk nok rettsstilling. Får vi flertall for vårt forslag, kan vi stanse dem. Da vil ikke EØS-retten trumfe det.

– Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sa at EØS-forpliktelser gir Wizz Air rett til å konkurrere i Norge?

– Om selskapet bryter norsk lov, har myndighetene sanksjonsmuligheter. Jeg mener regjeringen er unnfallende og skyver EØS-avtalen foran seg, sier Grande, og legger til at han ikke har sett Rødts forslag, men at han vil se på det med «et interessert blikk».

Avviser Aps linje

Klassekampen spurte Andras Rado i Wizz Air om de – siden de mener kampanjen mot dem bryter ansattes rett til ikke å organisere seg – vil gå til rettslige skritt.

«Wizz Air gir ikke innsyn i våre interne juridiske diskusjoner», skriver Rado.

Klassekampen ba om en kommentar til at Ap mener det vil være grunnlag for å stanse selskapet om ILO-konvensjonen tas inn i norsk menneskerettighetslov, og Rado skriver:

«Arbeiderpartiets holdning gir ingen mening, siden det er klart at ILO-konvensjonene er i tråd med prinsippene om fri organisasjonsrett slik den Europeiske menneskerettsdomstolen har fastslått dem.»

Ber Wizz Air passe seg

Aps Arild Grande stusser over Wizz Airs påstand om at den faglige kampanjen mot dem innebærer rettighetsbrudd.

– Wizz Air skal passe seg. Om de bekrefter frykten fagbevegelsen har om at de ikke vil akseptere at ansatte organiserer seg, vil kunder sky selskapet. Nordmenn har en sterk rettferdighetssans, sier Grande.

Bjørnar Moxnes kaller Wizz Airs påstander «reint sprøyt».

– Det handler ikke om å nekte noen å kunne si nei til å bli med i fagforening, men å sikre folk retten til å bli med. Wizz Air har et stygt rulleblad som fagforeningsfiendtlig selskap.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production