Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Mens kinoer, teatre og konsertsteder i Oslo er koronastengt, må bibliotekene fortsatt holde døra åpen:

Korona-uro på Deichman

HOLDER IKKE: På Deichman Stovner desinfiserer Pernille Bruvik Westberg de besøkendes hender idet de er på vei inn i biblioteket. I bakgrunnen står hovedtillitsvalgt Toril Høimyr i Deichmanklubben.

Verneombud og tillitsvalgte ved Deichman bibliotek varsler om omfattende brudd på smittevernreglene. Nå ber de byrådet om å gripe inn.

9. november varslet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) en ny periode med full stenging av alle kultur- og fritidsaktiviteter i Oslo. Men ett kommunalt tilbud skulle opprettholdes: Deichman bibliotek med sine 22 filialer.

Men nå kan det være at også Deichman må stramme inn. De siste ukene har de lokale verneombudene og fagforeningene mottatt en strøm av bekymringsmeldinger om brudd på smittevernsreglene og et utrygt arbeidsmiljø.

– Vi får mange tilbakemeldinger hver dag fra ansatte som opplever situasjonen som ytterst problematisk. Men det er byrådet som har bestemt å holde bibliotekene åpne, og vi sliter med å få bibliotekets ledelse til å ta bekymringene på alvor, sier Toril Høimyr, som er hovedtillitsvalgt for Fagforbundets lokallag, Deichmanklubben.

Opplever utrygghet

Klassekampen har snakket med medarbeidere ved tre av Deichmans filialer, som til sammen tegner et sammensatt bilde av en arbeidshverdag som oppleves som utrygg for både brukere og ansatte.

  • Intet generelt påbud om bruk av maske, bare i «nødvendige situasjoner».
  • Ingen registrering av navn på de besøkende, og derfor vanskelig å varsle dersom koronasmitte skulle oppstå.
  • Ved enkelte filialer er det mange som ikke overholder kravene om å holde minimum én meters avstand, bruk av håndsprit og andre smitteverntiltak.
  • Ansatte og vikarer blir bedt om å ta vakter ved flere filialer, noe som gir økt risiko for smittespredning.
Knut Skansen

– Våre medlemmer forteller også om brukere som hoster og harker åpenlyst uten å bruke ansiktsmaske, og som ikke holder tilstrekkelig avstand. De føler seg veldig utsatt, sier Høimyr i Deichmanklubben.

Registrerer ikke besøk

På dagens møte i Arbeidsmiljøutvalget gjentar Deichmanklubben sine krav blant annet om at bibliotekene bare skal holde åpent for lån og levering av bøker, og at medarbeidere ikke blir pålagt å jobbe ved flere enn én filial eller ta søndagsvakter ved det nye hovedbiblioteket.

– Vi ønsker at biblioteket fortsatt skal være åpent og tilby utlevering og innlevering av bøker, men ikke at publikum oppholder seg i lokalet lenger enn nødvendig, sier Høimyr.

Ved Deichman på Stovner er situasjonen blitt uholdbar, mener Daniel Kanye Vatsvåg, bibliotekar og verneombud for filialens ansatte. Nå som både ungdomsskoler og fritidsklubber er blitt stengt, øker trykket enda mer på bibliotekene, påpeker han.

– Voksenavdelingen vår er i praksis blitt en ungdomsklubb. Når de andre stenger, er det vi som tar mye av belastningen, sier han.

Selv vet han om to tilfeller med ungdommer som var bekreftet koronasmittet og pålagt karantene, men som likevel dro på besøk til ungdomsklubben i bydelen. På biblioteket har de ansatte ingen oversikt over hvem som kommer og går, i en bydel som ligger helt øverst på Oslos statistikk over smittetilfeller.

– Mye av frustrasjonen er at vi ikke registrerer navnene til de besøkende. I teorien blir det dermed også umulig å vite hvor mange som blir smittet på biblioteket, forteller han.

Mener det er trygt

Biblioteksjef Knut Skansen hadde ikke anledning til å stille til intervju, men viser til at det er kommunen som har vedtatt å holde bibliotekene åpne. Han påpeker at Deichman blant annet har innført en begrensning i alle filialer for hvor mange som kan være inne i lokalet samtidig.

«Vi legger sånn sett godt til rette for at lånere kan bruke biblioteket på en ansvarlig og trygg måte, men det er først og fremst den enkeltes ansvar å føle disse reglene i det offentlige rom – det gjelder også i biblioteket», svarer Skansen på en e-post til Klassekampen.

Biblioteksjefen uttrykker samtidig stor forståelse for at en del av de ansatte føler uro.

«Det er min vurdering at det er trygt å arbeide i bibliotekene, og vi har heldigvis ikke hatt noen kjente tilfeller der ansatte er smittet på jobb siden vi åpnet bibliotekene igjen 2. juni», skriver Skansen.

Varsler om lovbrudd

Christian Bermudez, hovedverneombud ved Deichman, sendte nylig et formelt varsel til Oslos sentrale hovedverneombud. I brevet hevder han at Deichman bryter arbeidsmiljølovens krav om trygt arbeidsmiljø, og ber om at beredskapsnivået blir hevet til oransje nivå.

– Vi ønsker også at smittevernoverlegen eller en annen aktør kommer til biblioteket for å vurdere situasjonen, sier Bermudez.

– Men ledelsen sier at smitteverntiltakene er godkjent av smittevernoverlegen i Oslo?

– Det rekker ikke å lage en plan for smittevern, man må også sjekke hvordan planen faktisk fungerer i virkeligheten. Og nå fungerer den ikke godt nok, sier Bermudez.

Byråden nekter å stenge

Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) understreker at de ansatte ved Deichman gjør en svært viktig jobb som ikke kan overvurderes.

– Jeg er evig takknemlig for arbeidet de ansatte gjør i krisa som vi nå står i. Innsatsen de gjør for de sårbare gruppene i samfunnet er helt uvurderlig, sier Gamal.

– Grunnen til at vi holder bibliotekene åpne, er at en sosial stenging som vi nå har innført, rammer sosialt skeivt. Ikke minst rammer det familier som har det trangt hjemme og innbyggere som verken har pc eller internett, som er viktig for at de skal få gjort skolearbeid eller holde seg informert.

Omar Samy Gamal

Kulturbyråden understreker at hensynet til smittevern kommer aller først, men er trygg på at dette blir godt ivaretatt såframt smittevernreglene overholdes.

– Det er mange barn og unge som ikke har plass til å gjøre leksearbeid hjemme, og andre innbyggere har ikke internett eller pc. Derfor er det så viktig å holde bibliotekene åpne for disse, men med strenge smittevernstiltak. Dette har Deichman og smittevernoverlegen i Oslo fortløpende dialog om, sier Gamal.

– Jeg har stor forståelse for at en del av de ansatte er bekymra, det er et sunt tegn. Det er bra at de ansatte på er årvåkne og klare på smittevern. Men smittevernmyndighetene sier altså at det foreløpig er forsvarlig å holde bibliotekene åpne, såframt smittevernreglene følges, avslutter han.

Git: master, Env: production, Sanity: production