Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Retningsvalg

  • Miljøpartiet De Grønnes nominasjonskamper viser at partiet står i flere spagater, hvor den mest synlige går mellom klimaungdom og miljøveteraner. Som VG-kommentator Tone Sofie Aglen påpekte i helga, er mange av partiveteranene naturvernere med hjerte for fredsarbeid og økofilosofi. Den yngre generasjonen teller flere teknologioptimister, og Grønn Ungdom har endatil sagt at de vil slåss for atomkraft. Det må, som Aglen påpeker, være smertefullt for miljøraddiser som går med «Nei til atomvåpen»-button. I fjor endte vindmøllesaken i kampvotering på landsmøtet, som endte med å skjerpe miljøkravene – mot ungdommens ønske.
  • Forslaget til partiprogram som MDG skal vedta neste år, viser at partiet er delt i en rekke politiske spørsmål. Programkomiteen er delt om ulv og rovdyr, om bygging av Nord-Norge-bane, om reversering av jernbaneprivatiseringen og om innføring av nye miljøavgifter. Slike saker ser annerledes ut fra by og bygd, noe lederen i Hamar MDG, Katrine Aalstad, forklarer i dagens avis: «Det er lett å sitje ein annan stad og meine at ulven skal ha eit sterkt vern. Eg er ikkje usamd, men vi må også sjå at når nok ein sauebonde legg ned, kan konsekvensen vere at grendeskulen og nærbutikken også blir lagt ned.»
  • Stridstemaer på neste landsmøte ligger an til å bli behovsprøving av barnetrygd og kutt i kontantstøtte, for her har programkomiteen ikke kommet til enighet. For medlemmer med bakgrunn fra fredsbevegelsen vil også spørsmålet om norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner være viktig. Også her endte programkomiteen med delt innstilling: Flertallet vil at partiet skal kunne støtte en humanitær intervensjon, gitt bred internasjonal oppslutning og deltakelse. Resten mener norsk deltakelse må være i tråd med folkeretten og foranlediget av et FN-mandat. Dessuten diskuterer partiet om det skal være for eller mot EU, og om det fortsatt skal være blokkuavhengig. Spørsmål som disse har delt partier før. Konflikten mellom gamle og unge i MDG handler derfor ikke bare om alder, men om store politiske retningsvalg.
Git: master, Env: production, Sanity: production