Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Abid Raja henter to kompanier inn på statsbudsjettet:

Får danse med Raja

FAST POST: Jo Strømgren røk ut av Kulturrådets støtteordning i høst. Nå beskyldes han for å ha lobbet seg inn på statsbudsjettet. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Regissør er kritisk til at Jo Strømgren Kompani kom inn på statsbudsjettet etter møte med Abid Raja. – Kunststøtta kan ikke være avhengig av lobbyvirksomhet, sier Tormod Carlsen.

– Det er ikke kult å se en forestilling bare fordi Abid synes den er fet, sier regissør og teaterviter Tormod Carlsen.

Han reagerer på at kulturminister Abid Q. Raja (V) nylig løftet to scenekunstkompanier inn på statsbudsjettet: Jo Strømgren Kompani og Verdensteatret.

Den direkte statsstøtten kommer som et svar på en gammel floke i det frie scenekunstfeltet. For som Klassekampen har omtalt tidligere, mangler Kulturrådet en egen forutsigbar støtteordning for de etablerte scenekunstkompaniene.

I år røk hele sju etablerte kompanier ut av Kulturrådets ordning for kunstnerskapsstøtta, som gis i inntil fem år av gangen. Men det er altså bare Verdensteatret og Jo Strømgren som reddes ved å hentes inn på statsbudsjettet.

Kritisk til lobbyvirksomhet

Carlsen tror Jo Strømgrens innpass i statsbudsjettet skyldes langvarig lobbyvirksomhet både fra kompaniet og interesseorganisasjonen Danse- og Teatersentrum. Etter at Raja tiltrådte som kulturminister, har han ifølge sin offisielle kalender bare hatt møte med én fri scenekunstgruppe: Jo Strømgren.

Tormod Carlsen

– Jo har alltid vært flink til å snakke med politikerne, og det er bra, men vi kan ikke ha en kunststøtte som er avhengig av lobbyvirksomhet. Da mister kunsten sin frihet, sier Tormod Carlsen.

– Jeg vet også om flere som har bedt om møter, men ikke fått det. Og skal alle måtte lobbe seg inn?

Stortinget bestemmer

I et innlegg på nettstedet Scenekunst omtaler Carlsen regjeringens grep som «sørgelige nyheter for norsk scenekunst». Han mener det trengs endringer i finansieringen av det frie feltet, men at løsningen ikke kan være å gi to kompanier støtte over statsbudsjettet.

Det blir nå opp til Stortinget å avgjøre hvor stor støtte Verdensteatret og dansekompaniet Jo Strømgren skal få.

– Når man legger opp til støtte som baserer seg på politiske vurderinger, vil dansen som kunstart miste relevans. Da vil man til slutt holde på med det som den til enhver tid rådende makthaver synes er interessant, sier Carlsen.

Usikkerhet om kriterier

Også Ina Christel Johannessen, som i 35 år har ledet dansekompaniet Zero Visibility Corp, stiller seg spørrende til regjeringens beslutning.

De er blant kompaniene som mistet kunstnerskapsstøtte i høst, og selv om hun håper at flere kompanier vil finne veien inn på statsbudsjettet, ser Johannessen prinsipielle utfordringer med denne løsningen.

Tove Bratten

– Vi vet jo ingenting om kriteriene for å komme inn på statsbudsjettet. Kan man søke eller blir man valgt? Er det de som har holdt på lengst, som får, eller er det dem kulturministeren kjenner til? Og vil kompanier gå inn og ut av statsbudsjettet ettersom kulturministeren byttes ut?

– Oppleves det som en reell løsning, eller leser du det som en brannslukking?

– Det er en løsning for Verdensteateret og Jo Strømgren, men vi vet jo ikke om det vil være en løsning for oss andre, sier Johannessen.

Hun beskriver 2019 som et godt år for Zero Visibility Corp, der de reiste rundt på noen av Europas største scener og spilte for flere tusen publikummere. Men når de nå står uten noen langvarig støtte, er det vanskelig å ta sjansen på ambisiøse prosjekter.

«Det er ikke kult å se en forestilling bare fordi Abid synes den er fet»

TORMOD CARLSEN, REGISSØR OG TEATERVITER

– Vi har, mye takket være Kulturrådet, jobbet oss opp til å jobbe med store produksjoner. Vi kan ikke plutselig komme til disse internasjonale scenene med dårligere produksjoner og si at vi dessverre ikke har hatt penger til å jobbe så mye. Det er forventet at man skal levere topp hver gang, sier hun.

Mener lobbying er vanlig

Kulturminister Abid Raja møtte Jo Strømgren Kompani 4. mai, viser kalenderen hans.

Kompaniet hadde ikke tid til å la seg intervjue i går, men viser til direktør Tove Bratten i Danse- og Teatersentrum (DTS). Hun avviser å ha lobbet spesifikt for to kompanier.

– Det er uriktig. Mediene har trukket fram noen eksempler når vi har snakket om behovet for en ny ordning, men vi har ikke lobbet for den ene eller andre. Dette er politikernes eget grep, som de må svare for, sier hun.

Bratten påpeker at det etter koronautbruddet i mars har vært spesielt vanskelig å få møter med departementet.

– Det er uansett helt legitimt for enhver å arbeide for sitt eget kompani. Det har vært gjort både nasjonalt, regionalt og lokalt gjennom årenes løp.

DTS hadde et møte med politisk ledelse i Kulturdepartementet før sommeren, hvor de tok opp behovet for en ny ordning for etablerte scenekunstkompanier. Sammen med fem andre organisasjoner har de bedt om en flerårig og søkbar ordning.

Seks millioner på deling

Bratten tolker neste års kulturbudsjett som et signal om at en slik ordning er på vei. Der står det at regjeringen «ønsker å legge til rette for at etablerte scenekunstkompanier skal kunne fortsette sin virksomhet under stabile og forutsigbare forhold».

For 2021 foreslås et tilskudd på til sammen seks millioner kroner til Jo Strømgren Kompani og Verdensteatret.

– Enkelte har kalt dette grepet for brannslukking?

– Jeg skjønner godt at folk blir bekymret siden det har tatt så lang tid å etablere en langsiktig ordning og for måten dette er gjort på. Nå er det viktig å få ryddet opp, sier Bratten.

Tormod Carlsen mener at en eventuelt ny ordning må være basert på kunstfaglige vurderinger.

– Det kan ikke være den sittende statsråd som skal forbarme seg over dem han liker. Det må ligge kvalitetskriterier til grunn, sier han.

Klassekampen fikk ikke svar fra Kulturdepartementet før vår deadline i går.

Git: master, Env: production, Sanity: production