Du kan bla til neste sideBla med piltastene

EU-floke

  • Neste uke skal både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet diskutere EUs fjerde jernbanepakke. Dersom Stortinget sier ja til å innlemme jernbanepakka i EØS-avtalen, vil Norge være låst til bruk av anbud i jernbanesektoren for all framtid. Fremskrittspartiet er i utgangspunktet tilhengere av mer konkurranseutsetting i jernbanesektoren, men partiet har med årene blitt mer skeptisk til å overlate beslutninger og makt til EUs organer. Arbeiderpartiet er imot konkurranseutsetting og vil si nei til jernpakka sammen med SV, Rødt, MDG og Sp. Spørsmålet Ap nå skal svare på, er om innføring av EUs fjerde jernbanepakke er en så inngripende overføring av makt til EU at regjeringens nåværende forslag må avvises og saken utsettes.
  • Regjeringen hevder at den overføringen av makt til EU-kommisjonen og EUs jernbanebyrå som jernbanepakka legger opp til, er lite inngripende. Derfor ønsker regjeringen at saken skal avgjøres med simpelt flertall i Stortinget. Jussprofessor Christoffer C. Eriksen og stipendiat Nils Gunnar Skretting har i Aftenposten tatt til orde for at den tolkningen er både uriktig og villedende. De slår fast at innlemmelse av EUs fjerde jernbanepakke medfører at EU-kommisjonen får myndighet over norsk jernbane: «Det er ikke noe hypotetisk over myndighetsoverføringen. Enten overføres det myndighet, eller så beholder vi den», skriver de.
  • Ekstra intrikat er saken fordi den går utenfor rammene i EØS-avtalen, hvor myndighet overføres indirekte gjennom Efta-organene. I denne saken ber regjeringen Stortinget om å si ja til å overgi myndighet direkte til jernbanebyrået og EU-domstolen. Det er i så fall i strid med Grunnloven, som bare tillater myndighetsoverføring til organer hvor Norge er medlem. Det er viktig at Stortinget er på vakt mot en utvikling i EU hvor nye politikkområder flyttes fra nasjonalt nivå til EU-nivå og stadig mer styres gjennom byråer. Hvordan norsk jernbane skal se ut, skal vi bestemme selv. Vi ville derfor blitt svært positivt overrasket dersom Stortinget avviste regjeringens rutinemessige aksept av alt nytt fra Brussel.
Git: master, Env: production, Sanity: production