Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det tyske oppgjøret med fortida: demokratiopplæring

Avnazifiseringa i Tyskland er et tema av global interesse, som et eksempel på håndtering av en vond fortid, avvikling av et totalitært regime og demokratibygging. Kjartan Fløgstad og Karsten Aase-Nilsen diskuterer i Bokmagasinet 26. september og Klassekampen 8. oktober Susan Neimans bok «Learning from the Germans. Race and the Memory of Evil». De er blant annet opptatt av forskjellene mellom Vest-Tyskland og DDR og tregheten i avnazifiseringa av embetsverk, universitet og presse i Vest-Tyskland.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production