Du kan bla til neste sideBla med piltastene

NOTERT:

Frå Jarn til bronse

FOTO: VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Ein kjend jarnaldergard på Hafslo i Luster er mykje eldre enn tidlegare kjent, melder Bergens Tidende. I samband med at det har vorte grave ned ein straumkabel like ved kulturminnet Modvo, har arkeologar frå Vestland fylkeskommune gjort funn av dyrkingsjord som viser at garden har vore busett heilt frå overgangen mellom yngre steinalder/eldre bronsealder. Det er over 2000 år før dei alt kjende funna, som er daterte til mellom år 300 til 500.GK

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production