Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vi har fått virus på balansenerven.

Hva skjer med fellesskapet når Den Andre blir en trussel?

© ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

I forrige uke tikket det inn en invitasjon fra prostediakon i Vest-Telemark, Eilev Erikstein. I år måtte den tradisjonsrike diakonisamlingen for første gang utsettes. Nå slås den sammen med et «koronatilpassa verdiseminar» 22. november på Vinjehuset, der temaet er kjærlighetens betingelser i en endret virkelighet. Eilev Eriksteins metode, i kraft av sitt diakonale oppdrag, er å være nær. Myndighetene minner oss stadig på at det nettopp er nestekjærlighet som hjemler sperrebåndene, oppmerkingene, advarslene, de tildekkede ansiktene, bortvendtheten når vi uforvarende støter sammen i butikken. Du skal elske din neste. På minst én meters avstand, innenfor din egen kohort, fortrinnsvis fra hjemmekontor.