Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forut for trontaledebatten i går fikk opposisjonen flere gavepakker.

Stille før stormen

Stortingets årlige høytidsstund, trontaledebatten, startet i går med en gedigen gavepakke til opposisjonen. Regjeringen hadde bestilt en større utredning om effekten av endringer i formuesskatten. Nå skulle vi få syn for segn. Hovedresultatet av analysen, utført av Frischsenteret og Senter for skatte- og atferdsforskning ved NMBU, er nærmest sjokkerende. Økt formuesskatt for majoritetseiere i nært eide, små og mellomstore virksomheter fører til at sysselsettingen i bedriftene de eier, øker. Eierens uttak av utbytte og lønn fra selskapet vil reduseres fordi det vil være lønnsomt å investere i ansatte ettersom humankapitalen ikke inngår i balansen og dermed ikke regnes som skattemessig formue.