Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Djupt oppgjer i aust?

Kjartan Fløgstad skriv i Bokmagasinet laurdag 26. september, basert på ei bok av Susan Neiman, om det tyske oppgjeret med nazismen. Dersom det er slik at det var i aust at det mest omfattande oppgjeret fann stad, slik Fløgstad hevdar at Neiman skriv, bør det då ikkje vise i notida? Til dømes ved val? Dersom eit slikt oppgjer gjekk djupt i folket, bør det ikkje då også vise gjennom kva for haldningar folk har i dag, sjølv tretti år etter gjenforeininga?