Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Månelanding i Oslo

LO i Oslo er veldig glade for at det blir karbonfangst i Brevik og gratulerer Norcem, Porsgrunn kommune og hele Grenlands-området med månelandingen som skal skje der. Vi er tilsvarende skuffet over at regjeringen ikke vil fullfinansiere karbonfangst ved Fortums anlegg på Klemetsrud. Både LO, NHO og samtlige partier i Oslo bystyre har gått inn for at prosjektet på Klemetsrud skal realiseres. Utslippene fra avfallsforbrenningsanlegget står for hele 14 prosent av byens CO2-utslipp, og Oslo vil ikke ha mulighet for å nå klimamålene om vi ikke har karbonfangst på plass innen 2030. Hovedstadens prosjekt har også en god transportløsning som i tillegg vil bidra til ytterligere innovasjon og teknologiutvikling.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production