Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ekspertråd har ofte bostedsadresse og klassetilhørighet.

Uvitenhetens slør

Den amerikanske filosofen John Rawls (1921–2002) har en modell for hvordan vi kan komme til enighet om rettferdighetsprinsipper for samfunnets basisinstitusjoner. Han ser for seg et tankeeksperiment der vi gjør våre overveielser bak «uvitenhetens slør». Bak sløret kjenner vi ikke vår sosiale status, religion, hudfarge eller inntekt – vår klassetilhørighet. Siden vi ikke vet hvor vi havner i det framtidige idealsamfunnet – om vi blir fattige eller rike, bor i Bærum eller Kåfjord – vil alle være opptatt av å finne ordninger som er rimelige for alle. Ingen vil komme skikkelig dårlig ut. Ingen vil bli fattige.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production