Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Klassekampen følger Julian Assange-rettssakenPentagon-papir-varsler Daniel Ellsberg refset USA

Ellsberg: USA har ikke bevis

SAMME: – Jeg ble fortalt jeg hadde blod på hendene. De tok feil, sa Daniel Ellsberg om USAs anklager mot ham etter lekkasjen av Pentagon-Papirene. Nå beskyldes Julian Assange for det samme, framholdt varslerlegenden i retten i går.FOTO: LEON NEAL, AFP/NTB

FORSVAR: Varslerlegenden Daniel Ellsberg avviste tvert «teorien om de ‘gode’ Pentagon-papirene og den ‘onde’ Assange» da han vitnet til forsvar for Wikileaks-profilen.

– Du ble selv tiltalt, av Nixon-administrasjonen, under The Espionage Act?

– Korrekt.

– Og du var tiltalt på tolv punkter med en mulig dom på 115 år, men siktelsen ble avvist grunnet myndighetslovbrudd?

– Riktig.

Slik startet et historisk vitnesbyrd i en historisk rettssak på onsdag. Julian Assanges forsvarer Edward Fitzgerald avhørte varslerlegenden Daniel Ellsberg i utleveringssaken mot Assange, som pågår i en offentlig, men i praksis tilnærmet lukket rettshøring i London. Klassekampen følger saken via videooverføring.

Assange er av USA tiltalt for å ha mottatt og offentliggjort hundretusenvis av dokumenter fra varsleren Chelsea Manning. Assange kan dømmes til totalt 175 års fengsel om han utleveres til USA. 17 av punktene i tiltalen ligger under USAs spionasjelover og kan gi 170 års straff, mens punktet der Assange siktes for å ha «konspirert» med Manning om å prøve å «begå datainnbrudd», kan gi fem år.

Skjebnefellesskap

Ellsberg fortalte retten at han følte «en sterk tilhørighet» til Assange. Både fordi de deler motstanden mot USAs kriger, og fordi Assange og forsvarerne hans skal ha blitt utsatt for ulovlig avlytting, slik Ellsberg selv ble. Men mest av alt fordi tiltalen likner hans egen: På 1970-tallet sto Ellsberg tiltalt for konspirasjon og spionasje med lekkasjen av de såkalte Pentagon-papirene.

– Jeg ser ingen forskjell på siktelsen mot Assange og mot meg, bortsett fra dette med data, som ikke fantes på den tida, sa han på link fra USA.

I 1971 ble Ellsberg verdenskjent for å ha kopiert og lekket tusenvis av topphemmelige forsvarsdokumenter til amerikanske senatorer og aviser. Pentagon-papirene avslørte hvordan den amerikanske befolkningen var blitt ført bak lyset om Vietnamkrigen.

I sin forklaring på onsdag gikk 89-åringen tilbake til tida da han selv satt på tiltalebenken og ville forklare seg. Den gang ble Ellsberg sporenstreks hysjet på av USAs påtalemyndighet, og dommeren bestemte at han ikke fikk si et ord under hele rettssaken.

– Det var absurd, sa Ellsberg på onsdag.

Ble hysjet på

«Jeg fikk ikke en rettferdig rettssak. Ingen etter meg som har blitt siktet under spionasjelovene, har hatt en rettferdig rettssak, og Julian Assange er ikke i nærheten av å kunne få en rettferdig rettssak.»

DANIEL ELLSBERG, VARSLER

Talende nok ble også Assange, som i rettssalen sitter bevoktet bak en glassvegg, hysjet på av dommeren i det USAs kryssforhør av Ellsberg tilspisset seg.

Advokaten som representerer USAs påtalemyndighet, James Lewis, la fram anklagen om at Wikileaks satte menneskeliv i fare ved å publisere amerikanske ambassadenotater der navn ikke var redigert bort. Lewis ramset opp navn.

– Jeg har lest alt dette, sir, sa Ellsberg til Lewis.

– Hvordan er det da mulig for deg å si, på upartisk vis, at Wikileaks ikke satte noen i fare? Det er simpelthen rein nonsens, tordnet Lewis.

– Nei, svarte Ellsberg, sendte et spørsmål i retur og ba om å bli rettet om han tok feil.

– Av alle disse folkene (...) Ingen av dem ble utsatt for fysisk skade, ikke en eneste én?

– Regelen er at jeg stiller spørsmålene, ikke du, repliserte Lewis bryskt.

Da Ellsberg prøvde å svare, men ble avbrutt av dommer Vanessa Baraitser, ble Assange opprørt og tok ordet. Videooverføringen til pressa filmet ikke Assange, og det var heller ikke mulig å høre hva han sa.

– Vennligst forbli stille, sa dommeren til Assange.

Avviste USAs påstander

Ellsberg sa til retten at «jeg ble fortalt at jeg hadde blod på mine hender, men de tok feil». Han sa det samme gjaldt anklagene mot Assange og at han «var overrasket over mangelen på bevis» fra USA ti år etter Wikileaks’ publiseringer.

USAs advokat framholdt imidlertid at «sunn fornuft forteller oss» at personene som fikk identiteten avslørt, «enten har blitt myrdet eller tvunget på flukt».

Ellsberg svarte gjentatte ganger at han ikke var kjent med at det fantes noe bevis for dette, men at Wikileaks til gjengjeld hadde gjort det kjent at tusenvis av sivile var drept, torturert og drevet på flukt grunnet USAs kriger.

Lewis framholdt videre at Assange ikke er siktet for publiseringer som internasjonale medier samarbeidet med Wikileaks om, men «kun» for å på internett ha publisert uredigerte dokumenter der navn ble gjort kjent.

– Det der framstår rimelig misvisende, svarte Ellsberg og sa at Assange også er tiltalt for å ha fått tak i og publisert Manning-lekkasjene.

Ellsberg understreket også at Wikileaks kontaktet USAs utenriksdepartement, som «kunne ha gjort noe» for å bistå med navneredigeringen, men at myndighetene «ikke løftet en finger».

– Istedenfor valgte de å bevare muligheten til å sikte Assange under akkurat de tiltalepunktene du har identifisert, sa Ellsberg til Lewis.

– Så alt er USAs myndigheters feil, da. Er det slik å forstå? spurte Lewis Ellsberg.

– Det ser ut som at de bærer et stort ansvar, svarte han.

Falsk dikotomi

Lewis vektla at Ellsberg hadde holdt tilbake fire bind av Pentagon-rapporten for pressa. Dette viste at Ellsberg var ansvarlig, i motsetning til Assange, hevdet USAs advokat.

Ellsberg avviste dette. Motivasjonen han hadde for å tilbakeholde deler av rapporten, var at han fryktet det kunne skade diplomatiske forhandlinger han håpte kunne ende Vietnamkrigen. Ellsberg utbroderte hvordan de 4000 sidene han ga til pressa, var uredigerte og breddfulle av navn på individer, inkludert en CIA-agent.

– Folk som vil kritisere Edward Snowden, Chelsea Manning og Julian Assange, de vil ikke kritisere meg, sa 89-åringen i retten.

Han avviste bildet mange sitter med, nemlig at Ellsberg er en helt, mens Assange er en skurk, som en falsk dikotomi.

– Jeg er totalt uenig med teorien om de ‘gode’ Pentagon-papirene og den ‘onde’ Assange, sa han.

Teksten er rettet. Vi siterte opprinnelig Ellsberg slik: «Jeg er totalt uenig med teorien om den ‘gode’ Ellsberg og den ‘onde’ Assange.» Den korrekte gjengivelsen er: «Jeg er totalt uenig med teorien om de ‘gode’ Pentagon-papirene og den ‘onde’ Assange.»

Bildet av Wikileaks' Julian Assange er tatt 19. mai 2017 ved Ecuadors ambassade i London.
Serie

USA vs. Assange

Klassekampen følger konflikten mellom Julian Assange og USA.

Git: master, Env: production, Sanity: production