Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ordførarar har plass til fleire:

Klare for Moria-dugnad

RØYKFULLT: Ei afghansk kvinne ber eit barn vekk frå ein ny brann ved Moria-leiren der om lag 13.000 menneske har mista heimane sine. Regjeringa har sagt at dei vil hente 50 syriske flyktningar frå Hellas, men norske kommunar seier dei har plass til endå fleire. FOTO: PETROS GIANNAKOURIS, AP/NTB SCANPIX

KAPASITET: Kommunar over heile landet vil ta i mot menneske frå den utbrende Moria-leiren i Hellas.

– Når ein flyktningleir brenn, så vil eg tru det er behov for akutte plassar. Me kan ta i mot fleire hundre, seier Erik Sletten (Sp), ordførar i Trysil.

Han viser til flyktningkrisa i 2015–2016, då kommunen tok i mot fleire hundre flyktningar i eit privat mottak.

Mens regjeringa i går vinka av garde eit medisinsk kriseteam til Hellas, aukar presset på regjeringa om å ta i mot fleire asylsøkarar frå den nedbrende Moria-leiren på øya Lesvos i Hellas.

Til no har 125 kommunar støtta eit opprop om evakuering av barna frå Moria-leiren, seier Janne Heltberg i ressursgruppa Evakuer barna fra Moria nå. I tillegg har ei lang rekke kommunar sagt at dei kan ta i mot folk frå Moria.

Kapasitet land og strand

Stad kommune i Vestland er blant kommunane som har kapasitet. Det gjer dei klart i ei fråsegn heile kommunestyret stilte seg bak, bortsett frå Frp.

«No må Europa og det internasjonale samfunnet stille opp, og Noreg må delta. Her i Stad har vi god erfaring, kompetanse og kapasitet til å ta i mot og integrere flyktningar, og vi er innstilte på å delta i denne dugnaden», skriv kommunen i eit brev til regjeringa og Stortinget.

Brevet er signert Venstre-ordførar Alfred Bjørlo.

– Me sit ute i kommunane og har kapasitet, me berre ventar på å ta i mot, seier Bjørlo.

«Me kunne tatt heile hurven»

OLA TEIGEN (AP), ORDFØRAR I KINN

Han synst situasjonen er trist.

– Det handlar om folk i desperat naud, rett og slett, seier han.

Stad kommune har kapasitet til å busetta om lag 30 flyktningar. Så langt i år har dei ikkje blitt bedne av Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) om å busetta ein einaste flyktning, men har nyleg fått eit brev frå IMDI om ei nedjustering av venta tal på busettingar frå 25 til 16 i år.

Mens regjeringa står fast på at det ikkje skal hentast fleire enn 50 frå Hellas, peiker Bjørlo på Stortinget.

– Eg merker meg at Aps talsmann opnar for meir enn 50, seier han.

Aps innvandrarpolitiske talsperson Masud Gharahkhani sa til Dagbladet i helga at det er fleirtal på Stortinget for å henta fleire enn det regjeringa planlegg.

Statsminister Erna Solberg (H) var, då ho møtte pressa under landsmøtet til Høyre i helga, tydeleg på at det ikkje er aktuelt å auka talet. Ho opna derimot for å henta fleire flyktningar frå Libanon.

Bjørlo er kritisk.

– Statsministeren har heilt rett i at situasjonen i Libanon er pressa, og at det kan vera gode grunnar for å henta fleire frå Libanon. Men kvifor gjer vi ikkje det då? seier han.

Kan ta éin familie kvar

Høgre-ordførar i Lyngdal Jan Kristensen meiner også at 50 er eit alt for beskjedent tal.

– Eg har sagt me i alle fall kan ta i mot éin familie, og det bør alle landets kommunar kunna gjera. Det blir betydeleg meir enn 50, seier han.

Ordførar Jon Rikard Kleven (Sp) i Vinje kommune vil også stilla opp. Vinje er kjent for sitt gode integreringsarbeid.

– Me har ikkje eit apparat for einslege mindreårige barn. Det bygger på busettingspraksisen regjeringa har ført dei siste åra. Men me kan ta i mot barnefamiliar. Me kan ta i mot ein familie eller to, seier Kleven.

Ordførar i vestlandskommunen Kinn Ola Teigen (Ap) kan ta i mot fleire familiar.

– Det er heilt uproblematisk å busetta 50 i år, dersom me vart bedne om det. Me kunne tatt heile hurven, seier Teigen og legg til:

– Personleg synst eg me tar i mot for få innvandrarar, særleg når situasjonen er som i år, når koronaen har gjort at me knapt har tatt i mot folk i landet.

Git: master, Env: production, Sanity: production